Truy cập hiện tại

Đang có 179 khách và không thành viên đang online

Hội thảo khoa học “Lịch sử 200 năm từ thôn Thoại Sơn đến huyện Thoại Sơn”

(TUAG)- Sáng ngày 07/4, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Huyện uỷ, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử 200 năm từ thôn Thoại Sơn đến huyện Thoại Sơn” (1822 - 2022). Tham dự Hội thảo khoa học có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng cùng các nhà nghiên cứu sử học trong và ngoài tỉnh.


Quang cảnh Hội thảo 

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử 200 năm từ thôn Thoại Sơn đến huyện Thoại Sơn” (1822-2022) đã ghi nhận 32 bài nghiên cứu gửi đến Hội thảo, tập trung khai thác vào 03 mục tiêu chính: Lịch sử hình thành vùng đất Thoại Sơn qua 200 năm; đánh giá bước ngoặt Thoại Sơn qua 200 năm và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn. Với các mục tiêu nghiên cứu về địa bạ các thôn đầu tiên về kinh đào qua các thời kỳ, lịch sử hình thành các ngôi đình, lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên địa bàn huyện Thoại Sơn; ghi nhận những bước ngoặt của Thoại Sơn qua các lĩnh vực: đào kênh Thoại Hà, chặng đường 200 năm lịch sử để Thoại Sơn làm nên một vùng đất anh hùng; đề xuất bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá lịch sử vật thể và phi vật thể do Thoại Ngọc Hầu để lại nhằm phục vụ giáo dục truyền thống, phát triển kinh tế xã hội.


Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đặng Hoài Dũng phát biểu khai mạc Hội thảo


Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều phát biểu chào mừng Hội thảo

Thông qua Hội thảo nhằm làm phong phú thêm về lịch sử hình thành và phát triển của Thoại Sơn qua 200 năm trên các lĩnh vực: địa lý hành chính, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội, kiến trúc, xây dựng từ năm 1822 đến năm 2022. Đồng thời, đánh giá những bước ngoặt của Thoại Sơn qua các thời kỳ lịch sử từ hình thành, phát triển, chiến đấu đến xây dựng địa phương, qua đó đề xuất những hình thức tôn vinh, bảo tồn phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới. /.

Cẩm Nang, Kim Cương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28100321