Truy cập hiện tại

Đang có 121 khách và không thành viên đang online

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 21

(TGAG)- Sáng nay 06/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) khai mạc Hội nghị lần thứ 21. Chủ trì Hội nghị do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh.Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X, cho ý kiến về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thông qua các nội dung như: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Tờ trình đề xuất các chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kết quả điều tra xã hội học "Thực trạng và những giải pháp khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh";…Phát biểu gợi mở thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị đại biểu dự Hội nghị bám sát nhiệm vụ, định hướng và tinh thần chỉ đạo năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm xác định để tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Theo đó, tập trung thảo luận về tình hình triển khai một số nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020; việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020, nhất là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trước tác động của thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, thảo luận đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và công tác cải cách hành chính. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần này có nhiều nội dung rất quan trọng, đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt cấp ủy; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực, chất lượng vào các nội dung để Hội nghị thành công tốt đẹp.Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo: Những việc đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dự kiến những công việc sẽ chỉ đạo, giải quyết đến Hội nghị lần thứ 22; Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; Công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra giám sát, nội chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chủ động, quyết tâm cao, Tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, xác định nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh An Giang đạt 1,96%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,51%, (cùng kỳ tăng 3,16%); khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng 8,69% (cùng kỳ tăng 9,42%); khu vực dịch vụ bằng 99,23% (-0,77%) (cùng kỳ tăng 6,78%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,13% (cùng kỳ tăng 5,12%). An sinh xã hội được thực hiện tốt, triển khai kịp thời Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng. Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số Quản trị hành chính công (PAPI) đều tăng hạng so năm 2018. Trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định.Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng đạt nhiều kết quả. Theo đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nội dung và phương thức tuyên truyền tiếp tục có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả tích cực. Tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Các chính sách cán bộ được thực hiện chặt chẽ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 94-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến nay, công tác tổ chức đại hội đảng ở cơ sở đã xong; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang được tiến hành khẩn trương đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra…

Hội nghị diễn ra trong một ngày 06/7/2020, TUAG tiếp tục thông tin kết quả hội nghị.

Trúc Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091774