Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Nét mới trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang

(TGAG)- Sáu tháng đầu năm 2017, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh An Giang đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tạo ra nhiều chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực.
 
Để thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả, đi vào chiều sâu; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang  thực hiện việc đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; kết hợp nhiều nội dung cùng lúc để tuyên truyền, hạn chế được việc mời dân họp nhiều lần trong tháng và tiết kiệm được chi phí. Đặc biệt, thông qua đề cương dưới dạng bảng hỏi nắm dư luận trong các tầng lớp nhân dân hàng tháng và mở rộng thêm thành phần nên việc nắm tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân và các vấn đề được xã hội quan tâm nội dung ngày càng phong phú, có chiều sâu hơn, nâng cao tính định lượng và độ tin cậy của thông tin. Qua  tổng hợp các ý kiến kiến nghị, mong muốn của nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền, đã nhận được sự phản hồi tích cực của các cơ quan liên quan. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp Sở Y tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện điều tra xã hội học về sự hài lòng của người dân đối với các vấn đề liên quan đến tình hình chăm sóc sức khỏe nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Từ kết quả của cuộc điều tra là cơ sở để MTTQ các cấp có đầy đủ thông tin, tình hình, trung thực, khách quan sát thực tiễn, làm tốt công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền cũng như đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chủ trương, chính sách phù hợp trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thường xuyên giữ mối quan hệ, gắn kết với các tổ chức tôn giáo, dân tộc trong tỉnh, ngoài việc duy trì họp mặt chức sắc dân tộc - tôn giáo vào dịp Tết nguyên đán; tổ chức các đoàn đại biểu đại diện các dân tộc - tôn giáo, các đoàn thể chính trị - xã hội đi thăm, chúc mừng các tôn giáo nhân các ngày lễ trọng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức cho các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu trong dân tộc, tôn giáo đến thăm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng đền các vị vua Hùng và tham quan một số di tích lịch sử của Việt Nam tại các tỉnh phía Bắc. Thông qua chuyến đi góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa các tôn giáo dân tộc trên địa bàn tỉnh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động luôn được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; qua sơ kết chỉ đạo điểm tại huyện Thoại Sơn và xã Thoại Giang (huyện Thoại Sơn) toàn tỉnh đã xây dựng được trên 40 mô hình (hoặc cách làm hay hiệu quả) góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động.

 Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh, tính đến ngày 30/6/2017 đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền tổng trị giá  trên 102 tỷ đồng. Đã chi cất mới và sửa chữa 1.590 căn nhà Đại đoàn kết; tặng 155.553 phần quà cho hộ nghèo; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 19.777 trường hợp; giúp học sinh học tập 3.615 trường hợp; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 17.268 người nghèo, vận động sửa xe cứu thương, làm cầu, nâng cấp lộ nông thôn,...và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành Kế hoạch số 27-KH/TU về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội; tham mưu kiện toàn, củng cố, nâng chất nhân sự Ban Chỉ đạo cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cấp tỉnh và huyện theo hướng bổ sung 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và huyện tham gia Ban Chỉ đạo, giữ chức vụ Phó Trưởng ban trực Ban Chỉ đạo nên rất thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Hoạt động giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Điểm nổi bật là tổ chức  được 02 cuộc tọa đàm công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại 2 cụm thành phố Long Xuyên và Châu Đốc. Qua tọa đàm, đã rút ra được những kinh nghiệm và những khó khăn, hạn chế trong công tác giám sát và phản biện xã hội, làm cơ sở đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới; phối hợp Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang; hướng dẫn quy trình bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn gắn với bầu Hòa giải viên cơ sở và tổ chức giám sát, kiểm tra công tác này tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đến nay, đã có 04 huyện, thành phố hoàn thành công tác bầu cử.

Bên cạnh giám sát, thông qua hoạt động của các Hội đồng tư vấn, MTTQ tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp 10 văn bản dự thảo các nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh. Ngoài ra, tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên đỉa bàn tỉnh An Giang và dự thảo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có thẻ BHYT theo Thông tư 02/2017/ TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế.


Công tác đối ngoại Nhân dân ngày càng huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia cùng với MTTQ thực hiện; trong  6 tháng đầu năm 2017 đã vận động các tổ chức cá nhân, tổ chức 03 chuyến thăm tặng 600 phần quà, khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo ở Campuchia tổng trị giá 222 triệu đồng; MTTQ các cấp phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và kiều bào; Luật biên giới quốc gia, các Luật có liên quan đến biên giới; thông tin tình hình biên giới và một số vấn đề liên quan đến việc bầu cử Hội đồng cấp xã ở Campuchia; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch cho nhân dân khu vực biên giới, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ trong tôn giáo, dân tộc… Qua các hoạt động trên ngày càng thắt chặt tình đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia nói chung; An Giang, Kandal và Takeo nói riêng, góp phần vào việc giữ vững an ninh biên giới.

Công tác phối hợp và thống nhất hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục được cải tiến, phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn thông qua việc ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp với nội dung cụ thể và phân định trách nhiệm rõ ràng dễ thực hiện. Sự phối hợp công tác giữa MTTQ với các cơ quan nhà nước ngày càng đi vào thực chất và tạo điều kiện cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình...

Đạt được kết quả trên, ngoài nỗ lực của hệ thống Mặt trận, còn có sự quan tâm  lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của chính quyền, cùng với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong các tháng cuối năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được;  tăng cường hơn nữa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác phối hợp thống nhất hành động, hướng mạnh về cơ sở góp phần cho công tác Mặt trận ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu./.
Thanh Khiết - UBMTTQ tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18478112