Truy cập hiện tại

Đang có 162 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn: Khai giảng lớp đào tạo tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức

(TUAG)- Ngày 30/5, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Tri Tôn kết hợp cùng Trường Đại học Trà Vinh tổ chức khai giảng Lớp đào tạo tiếng Khmer năm 2022. Đây là chương trình nằm trong Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025. Ông Trần Minh Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn đến dự.
 

Có 57 học viên đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, cán bộ chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn. Trong thời gian 3 tháng với 6 đợt tập trung các học viên được trang bị hệ thống chữ viết tiếng Khmer, ghép vần, ghép câu theo các chủ đề gia đình dòng tộc, phum sóc, thiên nhiên, môi trường, văn hóa dân tộc, đất nước con người, Đảng và Bác Hồ, lao động sản xuất, khoa học giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ Tổ quốc. Trang bị các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc khóa học Trường Đại học Trà Vinh kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Khmer ngữ, có giá trị toàn quốc.

Là địa phương có hơn 34% dân số là đồng bào Khmer. Khóa học có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc và đội ngũ công chức viên chức công tác tại vùng dân tộc Khmer có khả năng sử dụng tiếng dân tộc để trao đổi, làm việc trực tiếp với người dân. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con Khmer phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27128058