Truy cập hiện tại

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của các Chi cục Thuế về Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

(TGAG)- Chiều 30/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.


Trao quyết định chuyển giao cho Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Theo Quyết định số 1081-QĐ/TU ngày 22-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên), Quyết định số 737-QĐ/ĐUK ngày 25-7-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (về tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên), 9 đảng bộ và 2 chi bộ cơ sở (417 đảng viên) của Chi cục Thuế huyện, thị, thành phố sẽ được tiếp nhận về Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Các tổ chức đảng và đảng viên này trực thuộc trực tiếp Đảng ủy Cục Thuế.


Ký biên bản bàn giao – tiếp nhận giữa Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Quốc Thái đề nghị, Đảng ủy Cục Thuế phải tiến hành ngay việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc theo Đề án và kiện toàn cấp ủy đơn vị; quan tâm lãnh đạo ổn định chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, đồng thời sớm xây dựng các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch và tiêu chuẩn khung chức danh cán bộ theo quy định để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội...

Tin, ảnh: GIA KHÁNH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17501775