Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng

(TGAG)- Chiều 1-4, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019 và quý I-2019. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến chủ trì đầu cầu An Giang. Lần đầu tiên hội nghị được Ban Tổ chức Tỉnh ủy nối với điểm cầu tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố cho Thường trực, ngành Nội vụ, Tổ chức các huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến chủ trì đầu cầu An Giang

Trong tháng 3 và quý I-2019, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực bám sát các nội dụng kết luận hội nghị toàn quốc của ngành, các kết luận giao ban trực tuyến, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đạt kết quả cao. Việc kiểm điểm, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bước đầu khắc phục tình trạng hình thức, dần đi vào thực chất hơn. Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 được tổ chức thành công, đã góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Kết quả có 56 tác phẩm xuất sắc trong số 1.825 tác phẩm dự thi để trao giải.

Công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII đạt kết quả cụ thể, tích cực, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nội bộ ngành tiếp tục được giữ vững với tinh thần đoàn kết, thống nhất. Công tác phối hợp trong nội bộ ngành được tăng cường. Các ý kiến do Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, trao đổi, trả lời kịp thời, giúp Ban Tổ chức cấp ủy địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.
    
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và tìm giải pháp khắc phục, đồng thời chia sẻ những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng để nhân rộng ra nhiều địa phương thời gian tới.

Tại hội nghị, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cũng đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện trong tháng 4 và quý II/2019. Trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như: Khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao bảo đảm chất lượng và tiến độ; tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ; tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng; chú trọng công tác xây dựng nội bộ Ngành, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông... Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến nêu lên một số thuận lợi, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị cũng như một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới... Cùng với đó, ngành tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.


Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng cũng như các kết quả đạt được của Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tháng 3 và quý I-2019. Việc kiểm điểm, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc; công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chú trọng; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ… Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai, thực hiện hiệu quả, có những cách làm, mô hình hay, sáng tạo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng đó là kết quả sự quan tâm của Thường trực các Tỉnh, Thành ủy; sự chủ động, tích cực triển khai các nghị quyết của Đảng và chỉ thị, nghị quyết liên quan; cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ giữa trung ương với địa phương và các bộ, ngành, đơn vị liên quan… Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu cần khắc phục khó khăn, hạn chế, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới…
Tin, ảnh: Hạnh Châu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079435