Truy cập hiện tại

Đang có 139 khách và không thành viên đang online

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc khai giảng lớp đảng viên mới khóa III/2019

(TGAG)- Sáng ngày 26/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khai giảng lớp Đảng viên mới khóa III năm 2019. Đến tham dự có đồng chí Đinh Văn Bảo - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và các đồng chí là lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng.

Lớp học có 60 học viên đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Châu Đốc. Trong thời gian học (từ ngày 26/11/2019 đến ngày 09/12/2019), các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề của chương trình lớp Đảng viên mới do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó học viên sẽ có 1 buổi đi nghiên cứu thực tế và nghe báo cáo thời sự.


Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phát biểu khai giảng lớp học

Sau khóa học, các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa để đánh giá kết quả học tập của mỗi cá nhân. Đây cũng là dịp để cho mỗi học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị qua đó tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức và xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng lớp học, đồng chí Đinh Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Châu Đốc, yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc quy định của lớp, nêu cao tinh thần học tập, tiếp thu từng bài giảng nhằm rèn luyện phẩm chất, năng lực của mình, tham gia đóng góp ý kiến trong thảo luận, đó cũng là hành trang cho bước đường phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Châu Đốc trong thời gian tới./.

Tú Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079899