Truy cập hiện tại

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

An Giang: Hơn 2.500 đại biểu dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến Trung ương tháng 8/2019

(TGAG)- Sáng ngày 2/8/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8/2019 bằng hình thức trực tuyến, Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại An Giang, Hội nghị trực tuyến được tổ chức tại 12 điểm cầu, trong đó có 01 điểm cầu cấp tỉnh do đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, 11 điểm cầu đặt tại 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh và 52 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn với tổng số 2.518 đại biểu tham dự.Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo 02 chuyên đề: Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin nội dung: “Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin ngắn gọn về tình hình Biển đông trong thời gian qua.

Phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng tuyên truyền tháng 8/2019, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm tuyên truyền một số nội dung như: nội dung 2 chuyên đề báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến Trung ương tháng 8/2019; nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969); Kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019; Kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tuyên truyền Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2019, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;…

Ngọc Hân   
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472401