Truy cập hiện tại

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra tại thị xã Tân Châu

(TGAG)- Sáng ngày 21-11-2018, đồng chí Tân Văn Ngữ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2018 tại thị xã Tân Châu. Đồng chí Nguyễn Đắc Tài - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy tiếp và làm việc với đoàn.


Năm 2018, công tác Tuyên giáo của thị xã Tân Châu có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Ban Tuyên giáo thị xã đã tham mưu cho Thị ủy kịp thời, linh hoạt và hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực Tuyên giáo. Nổi bật là công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và định hướng tuyên truyền, thông tin các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các hoạt động kỷ niệm nhân ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và thị xã. Công tác giáo dục lý luận chính trị - lịch sử Đảng và Khoa giáo được thực hiện tốt; Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đã bám sát thực tiễn, qua đó phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin xấu, độc trên mạng internet và mạng xã hội. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức của nội bộ và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn thị xã.

Tại buổi làm việc, thị xã đã có nhiều kiến nghị với đoàn công tác Ban Tuyên giáo tỉnh như: sớm có hướng dẫn việc thực hiện tăng cường công tác cải cách thông tin hành chính đưa vào giảng dạy; sớm biên soạn giáo trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở phù hợp với địa phương; đổi mới nội dung chuyên mục trang thông tin điện tử; mở thêm chuyên mục trong Bản tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo tỉnh về vấn đề, sự kiện sát với thực tiễn để thu hút người đọc.


Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tân Văn Ngữ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả mà ngành Tuyên giáo thị xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Tuyên giáo thị xã cần tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đổi mới công tác tuyên truyền, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên thị xã; quan tâm đưa công tác lịch sử đảng bộ vào trong giảng dạy bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16037586