Truy cập hiện tại

Đang có 240 khách và không thành viên đang online

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 6-2017: Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5

(TGAG)- Sáng ngày 26-5, đồng chí Cao Quang Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 6 với điểm cầu 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh để Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), một số vấn đề quan trọng khác và định hướng công tác tuyên truyền tháng 6-2017.
 

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin đến đại biểu các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5; đặc biệt là nhất trí ban hành ba Nghị quyết về: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban Chấp hành Trung ương cũng đã thảo luận, thông qua tờ trình báo cáo kiểm đểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế …

Các đại biểu cũng đã nghe triển khai Kế hoạch số 27-KH-TU, ngày 05-5-2017  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chăm lo an sinh xã hội. Với việc thực hiện kế hoạch này, tùy khả năng điều kiện các cấp ủy có thể phát động cấp ủy viên tham gia đóng góp ít nhất 1.000 đồng/ngày (tương đương 360.000 đồng/người/năm), trên tinh thần tự nguyện, tự giác. Các địa phương, đơn vị không được lấy nội dung này làm tiêu chí thi đua hàng năm; Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Và kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Phát biểu kết luận tại hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền tháng 6, đồng chí Cao Quang Liêm - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo viên quán triệt sâu sắc kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đập tan âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh lồng ghép nội dung này vào định hướng công tác tuyên truyền tháng 6-2017. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tinh thần nội dung Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Nội chung chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XIV. Khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), kỳ thi THPT Quốc gia 2017 và tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em …
                                                                                    
Tin Bích Vân, ảnh Quốc Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079784