Truy cập hiện tại

Đang có 117 khách và không thành viên đang online

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10-2016

(TGAG)- Nhằm cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngày 12/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2016. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.


GS.TS Hoàng Chí Bảo thông tin chuyên đề về “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Điểm cầu An Giang có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo viên cấp tỉnh; Bí thư các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy; đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Giám đốc Trung tâm BDCT huyện, thị, thành phố và 3 báo cáo viên cấp huyện chọn...


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo thông tin chuyên đề về “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng chí Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03- KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Ninh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu và những nội dung chủ yếu trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí đề nghị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thường xuyên của các tỉnh, thành và các cấp, ngành, địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị…/.

T.Quỳnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17501548