Truy cập hiện tại

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

Châu Phú: Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2016

(TGAG)- Sáng 08/7, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Châu Phú tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 7 năm 2016. Đồng chí Mai Thị Bé Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo tóm tắt công tác tuyên giáo - khoa giáo 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực tuyên giáo, khoa giáo trong thời gian tới; phổ biến một số điều cần biết về hiệp định TPP; thông tin một số nội dung Nghị định 34/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý biên giới đất liền.

Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền về việc đưa Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống; tập trung tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở;… tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 7 như: Ngày dân số thế giới 11/7; Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 - công tác chăm lo gia đình chính sách; Ngày truyền thống Thanh niên xung phong 15/7; Ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28/7; Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN; 70 năm thành lập lực lượng an ninh nhân dân 12/7; 54 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân 20/7; 68 năm thành lập Hội văn nghệ Việt Nam 25/7… tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sau hội nghị, các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền đến các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện được thông suốt./.

Mỹ Ngân
Đài Truyền thanh huyện Châu Phú
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22450398