Truy cập hiện tại

Đang có 49 khách và không thành viên đang online

Kiên định tư tưởng Hồ Chí Minh!

(TGAG)- Các thế lực thù địch hằn học tuyên bố: “Hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh bằng mọi giá”. Chúng bịa đặt ra đủ thứ chuyện, chúng rêu rao Hồ Chí Minh là “Cộng sản” mà “Cộng sản” thì “Tam vô”: Vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo!...

Ngay từ năm 1951, trong buổi Lễ ra mắt Đảng ta, Bác đã tuyên bố: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC”.

“…Chúng tôi xin nói thêm hai điểm, nói rõ để tránh mọi sự có thể hiểu lầm:

“Một là về vấn đề tôn giáo, thì Đảng Lao động Việt Nam hoàn toàn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người.

“Hai là đối với các đảng phái, các đoàn thể bạn trong Mặt trận dân tộc, thì Đảng Lao động Việt Nam chủ trương: Đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết lâu dài, cùng nhau tiến bộ”.

Riêng vấn đề gia đình, Bác cho rằng: “Rất quan tâm đến gia đình là đúng… gia đình tốt thì xã hội mới tốt”.

Về tôn giáo, về đạo đức, Bác đề cao tinh thần “Bác ái” của Đức Chúa, chủ trương “Từ bi” của Đức Phật, tư tưởng “Nhân nghĩa” của Khổng Tử… Bác nguyện: “… làm người học trò nhỏ của các vị ấy”. Ngay sau Cách Mạng Tháng Tám, một trong những nguyên tắc đầu tiên được Người xác lập là: “Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”…  

Nhà nghiên cứu Hélène Tourmaire nhận xét Hồ Chí Minh chính là: “… sự kết hợp đức khôn ngoan của Đức Phật, lòng bác ái của Chúa, triết học của Mác, thiên tài cách mạng của Lênin và tình cảm của một người chủ gia tộc, tất cả bao bọc trong một dáng dấp tự nhiên”. Tổng thống Putin viết trong sổ lưu niệm khi đến thăm “Nhà sàn”: "Nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI, thế kỷ hòa bình tiến bộ và phồn vinh. Nhưng giá trị tư tưởng, đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc, là biểu tượng cho một nền văn hóa tương lai… Và vì thế lịch sử mãi mãi nhắc tới Người như một bậc thánh nhân”.

Xuyên tạc Hồ Chí Minh nổi lên gần đây là do bất mãn. Một số cá nhân từng giữ chức vụ này chức vụ nọ trong bộ máy của hệ thống chính trị, nay do “dính” đến tiêu cực hoặc vì không còn có tình cảm với cách mạng, hoặc do “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… nên đã “quay lưng”, nói và viết về Đảng, về Bác hết sức cực đoan. Họ dùng đủ lời lẽ để vu cáo, xuyên tạc… Nguy hiểm hơn là họ cố ra vẻ là người “trong cuộc”, để thêu dệt, bịa đặt, tạo ra những vụ việc được gọi là “bí ẩn”; họ tự phong là người “vén tấm màn bí mật” ở chốn “thâm cung bí sử”… Câu chuyện chủ yếu thường tập trung là xuyên tạc thân thế của Người.

Cách tốt nhất để bảo vệ Tư tưởng Hồ Chí Minh là “nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục” trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết khắc phục cho bằng được tình trạng: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, thậm chí có cả cán bộ cấp cao thiếu tự giác, chưa thường xuyên học tập và làm theo…; thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của Nhân dân.

Tăng cường đấu tranh làm rõ, loại trừ các luận điệu xuyên tạc về Tư tưởng, thân thế, sự nghiệp của Người; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ. Đổi mới các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục; quan tâm hơn công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Các cơ quan báo chí, truyền thông cần đầu tư nhiều hơn cho các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy trách nhiệm xã hội của các nhà báo, văn nghệ sĩ trong việc đấu tranh với cái sai, cái xấu; khích lệ, động viên, bảo vệ, tôn vinh, phát huy những giá trị, những hành động cao đẹp.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung, Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch phải là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tồ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
                         
Sự thật
_____________
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16096669