Truy cập hiện tại

Đang có 143 khách và không thành viên đang online

Cơ quan khối Đảng huyện Chợ Mới tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03

(TGAG)- Sáng 22/11/2016, khối Đảng thuộc Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm giai đoạn (2011-2015) thực hiện Chỉ thị 03 Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Chợ Mới chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua các đơn vị khối Đảng của Huyện ủy Chợ Mới đã thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, từng cán bộ, đảng viên tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nhất là các đồng chí Thường trực huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, từ đó có sự chuyển biến rõ nét về giờ giấc làm việc, phong cách, tác phong của một cán bộ làm công tác Đảng, có mối quan hệ gần gũi, mật thiết với các phòng, ban, các ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn, có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống trong sạch, công tác nhanh nhạy với phương châm “hết việc không hết giờ”. Song song đó cụ thể hóa được khẩu hiệu hành động “3 không – 3 cần – 3 quyết tâm” vào từng nhiệm vụ mình phụ trách như: Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Văn Phòng, Dân vận,… Bên cạnh cũng đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo từ việc học và làm theo Bác vào công tác chuyên môn tại các đơn vị như: Ban Tổ chức kết nối các bộ phận giữa kết nạp Đảng nhập dữ liệu và công tác cán bộ gắn liền với chuyển đảng; Ủy Ban Kiểm tra đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Ban Dân vận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mô hình dân vận khéo và Ban Tuyên giáo với phương châm “làm thật, chất lượng thật, nói là phải làm”. Kết quả nổi bật nhất sau 5 năm thực hiện Công văn số 34 của Ban Tuyên giáo huyện ủy "về nhận giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các Chi bộ", với sự tự giác của cán bộ, đảng viên đã đóng góp với số tiền trên 100 triệu đồng.Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy Chợ Mới đề nghị: Các đồng chí trong khối Đảng xem nhiệm vụ học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nhất là các đồng chí lãnh đạo các ban, các đồng chí Ban thường vụ, Ban chấp hành phải nêu gương trước, làm trước, gắn với khẩu hiệu hành động và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị (khóa XII). Từng cán bộ, đảng viên trong khối phải làm tốt công tác xây và chống, học ở Bác bằng những việc làm hằng ngày, không cần cao xa, to lớn, nói là phải làm, phải áp dụng học tập Bác Hồ vào công tác xây dựng đảng, vận dụng sáng tạo chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Dịp này có 12 cá nhân được Ban Thường vụ huyện ủy tặng giấy khen 5 năm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Tin, ảnh:   Nhật Nam
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17151705