Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Nhân lên những điều tốt đẹp!

(TUAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc và nhân loại một di sản tinh thần, kho báu quý giá, kết tinh từ sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, lời nói và việc làm; đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Di sản tinh thần của Người đã thấm sâu vào đời sống, dần trở thành lẽ sống tự nhiên trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhận định: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ở đâu xa mà rất gần gũi trong đời sống Nhân dân. Trong những lúc khó khăn, gian khổ, tư tưởng ấy càng thể hiện rõ, biến thành hành động cụ thể”. Thực tế tại An Giang những năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động. Qua việc triển khai sâu rộng, đã nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt và thái độ phục vụ Nhân dân. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng, đặc biệt trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng… Đang ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực.Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai học và làm theo Bác đã được thực hiện và nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao. Như mô hình “ATM gạo”, “Gian hàng 0 đồng”, “chuyến xe nghĩa tình”, “Túi an sinh xã hội”, “Quỹ cây mùa xuân”, “Quỹ vì người nghèo”, “Hùn vốn xoay vòng”, “Bỏ ống heo tiết kiệm”, “Tổ cất nhà từ thiện”, “Nắm gạo tình thương”, “Đội từ thiện sửa chữa cầu, đường”, “Ấp tự quản bảo vệ môi trường”, “Xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo”, “Vận động Nhân dân đóng góp cất nhà cho người nghèo”, “Lắng nghe dân nói”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “Vui dân đến vừa lòng dân đi”, “Trách nhiệm - Một cửa - Thân thiện”, “Tổ phụ nữ giúp việc nhà”, “Chuyển động Thoại Sơn 247”, “Bảo vệ chân lý”, “Tiếng nói yêu nước”, “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Không để học sinh bị bỏ lại vì hoàn cảnh khó khăn”, “Xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo”, “Xóa nhà tạm bợ, dột nát”, “Tiếp sức mùa thi”, “Ấm tình hậu phương”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Đảng viên làm bất kỳ việc gì cũng phải gương mẫu”; “Mỗi đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ công an phấn đấu mỗi ngày làm được nhiều việc tốt, có lợi cho nước, cho dân, tích cực lập công dân Bác”, “Chính xác để cứu người – Nụ cười để chăm sóc”, “Tiếng loa biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”… Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu các ngành, các cấp.Những câu chuyện lay động lòng người về tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bằng những việc làm thiết thực đã và đang cổ vũ Nhân dân An Giang bước tiếp hành trình đầy vẻ vang, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh ông lão chất đá, dầu hỏa và đồ nghề trên chiếc xe đạp cũ, đạp từng vòng ngày ngày lặng lẽ vá từng ổ gà; đội xây dựng cầu, đường nơi hội tụ những tấm lòng thiện nguyện miệt mài xây cầu nối nhịp bờ vui; lớp học tình thương gieo chữ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ từ thiện nơi chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời bất hạnh; đội phòng cháy chữa cháy tình nguyện giúp dân trong cơn hoạn nạn; người bác sĩ dành trọn cuộc đời vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, mang hạnh phúc đến với những gia đình hay khi đại dịch COVID-19 ập đến những y, bác sĩ, nhân viên y tế cùng các lực lượng nơi tuyến đầu, vì sức khỏe cộng đồng, xông pha vào vùng tâm dịch; những doanh nhân dám nghĩ, dám làm, không chỉ lo làm giàu cho bản thân mà còn cất cầu, làm đường, chăm lo cho người nghèo và có những đóng góp to lớn cho xã hội; chức sắc, chức việc trong tôn giáo sống đẹp cả bên đạo lẫn bên đời; những cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân, cựu chiến binh… không quản khó khăn vì sự bình an và hạnh phúc của Nhân dân. Thật xúc động và trân quý biết bao!

Từ những kết quả thu được ấy, càng thấy sự cần thiết phải tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác từ những việc làm đơn giản, nhỏ nhất gắn với công việc cụ thể của mỗi người, để mang lại lợi ích thiết thực.

Những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu về việc học tập làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều, là những minh chứng rõ nhất về sự cần thiết nhân lên tinh thần chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong công việc. Sức mạnh tốt đẹp từ những gương ấy lan tỏa ngày càng rộng, nhân lên ngày càng nhiều những cách làm hay, những con người tốt, những việc làm tốt.

Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, nhân lên những điều tốt đẹp, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 các khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện; nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể theo đúng phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, “học tập đi đôi với làm theo”; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Mỗi tập thể, cá nhân cần phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tương thân, tương ái, đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Và để có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, ý chí, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.  

Trúc Linh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30331469