Truy cập hiện tại

Đang có 132 khách và không thành viên đang online

Nông dân Châu Thành học Bác bằng việc làm thiết thực

(TUAG)- Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành tích cực hưởng ứng và thực hiện đạt hiệu quả rõ nét trên các mặt đời sống xã hội. Qua đó, xuất hiện những nông dân dám nghĩ, dám làm, thi đua sản xuất - kinh doanh, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi cho biết, những năm qua, Hội Nông dân huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, thiết thực và có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở hội và hội viên. Chú trọng biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác.

Cùng với nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức hội, những năm qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chăm lo đời sống cho hội viên và gia đình. Các cấp hội nông dân trong huyện đã cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”. Qua đó, đã tác động tích cực đến chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn, góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu, như: Phan Minh Mẫn (thị trấn An Châu), La Tráng Kiện (xã Vĩnh Thành), Trương Huy Hoàng (xã Cần Đăng), Lê Long Hồ (xã Bình Thạnh)…


Nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân huyện chủ động hướng dẫn Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, cùng chính quyền địa phương huy động đa dạng các nguồn lực thực hiện các tiêu chí, chi tiêu ít vốn gắn với nhiệm vụ, công tác hội. Trong đó, tập trung các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; đào tạo nghề, tạo việc làm; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế…

3 năm qua, lực lượng nông dân giỏi 3 cấp của huyện đã đóng góp trên 25,3 tỷ đồng và trên 352.500 ngày công lao động, hướng dẫn giúp đỡ trên 276.400 lượt nông dân về khoa học - kỹ thuật, làm ăn vươn lên thoát nghèo. Hội Nông dân huyện phối hợp với UBMTTQVN và đoàn thể các cấp cất mới, tu sửa trên 60 cây cầu nông thôn; xây dựng mới và sửa chữa trên 340 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương; vận động tiền rải cát, đá đường giao thông nông thôn và thực hiện nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới…

Những tấm gương nông dân bình dị trong học tập và làm theo Bác đã góp phần tô thắm thêm vườn hoa “người tốt, việc tốt” của các cấp Hội Nông dân huyện Châu Thành. Tiêu biểu, như: Ông Nguyễn Thanh Tú, Lê Thanh Hạt (xã Cần Đăng) vận động cất mới 15 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với sồ tiền 300 triệu đồng; ông Huỳnh Ngọc Cung (xã Cần Đăng) đã tích cực vận động nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng để hỗ trợ cho học sinh nghèo... Ngoài ra, còn nhiều tấm gương, như: Ông Văng Văn Minh (thị trấn An Châu), Dương Văn Chung, Huỳnh Văn Đẫm (xã Hòa Bình Thạnh); ông La Thành Nhơn, Trần Văn Nhị Em (xã Vĩnh Thành)… tích cực tham gia phong trào xây dựng và phát triển nông thôn, thường xuyên giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, đi đầu trong tổ chức vận động tiền và công lao động để xây dựng nhà Đại đoàn kết; sửa chữa, nâng cấp cầu đường nông thôn.

Ông Nguyễn Thanh Tú (xã Cần Đăng) cho biết: “Bên cạnh việc học tập và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tôi cùng với các nông dân khác thường xuyên tham gia hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Qua phong trào xây dựng nông thôn mới không những mang lại bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, mà còn giúp nhiều người dân địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống”.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú hơn; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình học tập và làm theo lời Bác trong các cấp hội. Đồng thời, tích cực vận động nông dân tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, giúp đỡ người nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tư vấn, hỗ trợ vốn vay ưu đãi; dạy nghề, giới thiệu việc làm giúp nông dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, làm giàu chính đáng…

Trung Hiếu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27162753