Truy cập hiện tại

Đang có 412 khách và không thành viên đang online

Sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và phát triển Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới

(TUAG)- Đoàn kết để chiến đấu, đoàn kết để xây dựng, bảo vệ đất nước đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đã kế thừa và phát huy truyền thống đó trong cuộc đời và sự nghiệp của mình để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ chiến thắng, giành lại nền độc lập dân tộc, dân chủ, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân đã được Người tổng kết thành một chân lý sâu sắc: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Chợ Mới ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, xem đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ tiên quyết giúp đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới - Nguyễn Kiều Thy chủ trì triển khai, quán triệt các văn bản trong đơn vị

Dưới sự tiên phong, gương mẫu của tập thể lãnh đạo đơn vị, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động đã đoàn kết, nhất trí một lòng, không sợ khó khăn gian khổ, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ trước hết thể hiện qua sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị. Chính sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo là nền tảng, hạt nhân để lan tỏa tinh thần xây dựng mối đoàn kết, gắn bó mỗi cán bộ, công chức người lao động.

Để có được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động trong tập thể; đồng chí Bí thư Chi bộ đồng thời là Viện trưởng luôn đảm bảo cơ chế quản lý điều hành phù hợp, luôn có sự thống nhất về ý chí, hành động và mục tiêu chung; thường xuyên tạo sự phối hợp hỗ trợ nhau giữa mỗi đảng viên, cán bộ, công chức trong các lĩnh vực công tác giúp hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị đã không ngừng hoàn thiện mình để trở thành thủ lĩnh của tổ chức; xây dựng tốt các mối quan hệ thân ái trong các tổ chức đoàn thể; khoan dung, độ lượng, tương thân, tương ái, thương yêu, tin cậy lẫn nhau; không phân biệt vị trí công tác, điều kiện xã hội, luôn tạo bầu không khí ấm áp tình đồng chí, đồng nghiệp; luôn đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực và là trung tâm gắn kết từng cán bộ, công chức và người lao động với nhau.
 

Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng tại rừng tràm Trà Sư.

Thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động để động viên, giúp đỡ kịp thời cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần; đồng thời quan tâm giúp đỡ, động viên khi gia đình đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động gặp ốm đau, hoạn nạn; đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động … Từ đó, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị cảm thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với tập thể, luôn tôn trọng và đặc lợi ích của tập thể lên trên hết.

Nội dung các buổi họp, sinh hoạt hàng tuần luôn được tập thể lãnh đạo thảo luận thống nhất trước khi triển khai, quán triệt trước tập thể và luôn nhận được sự thống nhất, đồng thuận cao với không khí thảo luận, trao đổi diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, ý kiến đóng góp xây dựng tập thể, xây dựng chi bộ, cá nhân trên tinh thần đoàn kết nội bộ.
 
Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đơn vị chủ trương thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật và Quy chế nghiệp vụ của Ngành vì mục tiêu chung, vì thành tích chung. Chính sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã tạo khí thế mới, không khí làm việc vui tươi, thoải mái; từ đó chất lượng công việc ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự ý thức được trách nhiệm; đảm bảo tuân thủ kỷ luật, kỷ cương khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiêm túc, cởi mở, chân tình góp ý để đảng viên, cán bộ, công chức rút kinh nghiệm đối với những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có kế hoạch phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với từng chức danh, nhiệm vụ chuyên môn và khả năng của mỗi người… Qua đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát kết quả nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ để trên cơ sở đó đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng một cách công khai, minh bạch, công bằng, thực chất, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị.

Ngoài ra, để xây dựng một tập thể đoàn kết, đồng lòng quyết thắng, Viện KSND huyện Chợ Mới luôn thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên công khai, minh bạch vừa tiết kiệm vừa đảm phục tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động vào dịp lễ, tết.
 

Tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới năm 2020

Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, trong thời gian tới Viện KSND huyện Chợ Mới tiếp tục duy trì mối đoàn kết nội bộ để xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện và bền vững; lập nhiều thành tích hơn nữa trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân.

Mặc dù số lượng Kiểm sát viên của đơn vị còn thiếu, chủ yếu là Chuyên viên, Kiểm tra viên lại luân phiên học tập chính trị, nghiệp vụ. Nhưng, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của tập thể, Viện KSND huyện Chợ Mới, nhiều năm liền giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, từ năm 2017 - 2020 được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”. Ngoài ra, được Viện trưởng Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tỉnh khen thưởng các phong trào thi đua và khen thưởng đột xuất có thành tích trong công tác.


Tập thể Lãnh đạo Viện KSND huyện Chợ Mới nhận “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020” của Viện KSND tối cao

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với yêu cầu cải cách tư pháp và công tác xây dựng Đảng hiện nay, Viện KSND huyện Chợ Mới cũng tự thấy rằng cần phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thông qua công tác quản lý, cần tập hợp, rút ra nguyên nhân phát sinh vi phạm và tội phạm, để kịp thời tham mưu với cấp ủy và tư vấn cho UBND huyện về biện pháp xử lý hiệu quả những vi phạm, tội phạm trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của Đảng và của Ngành giao./.

Đoàn Trang
VKSND huyện Chợ Mới
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180352