Truy cập hiện tại

Đang có 92 khách và không thành viên đang online

Châu Thành chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(TGAG)- Huyện Châu Thành nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên, là vùng đất có thế mạnh về nông nghiệp, nơi đây có cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khơme, Chăm, với trên 170 nghìn người dân cùng đoàn kết chung sống với nhau tạo thành một bức tranh văn hóa mang nhiều bản sắc. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số như Chăm, Hoa, Khmer chiếm 3,25% dân số, người dân cư trú theo từng ấp và một số sống đan xen cùng với người Kinh. Mỗi dân tộc đều có bản sắc văn hóa riêng, nhưng gắn bó, hoà quyện trong cái chung là nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong những năm qua, Huyện Châu Thành tập trung thực hiện tốt các chính sách dân tộc, hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từng bước vươn lên thoát nghèo; góp phần đẩy nhanh tiến trình xóa đói giảm nghèo của địa huyện. 5 năm qua, trên 78 tỷ 985 triệu đồng là số tiền mà người dân các dân tộc thiểu số được thụ hưởng từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển kinh tế, hỗ trợ nhà ở, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe. Huyện đã có 1.504 hộ thoát nghèo đạt 116% kết hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến cuối năm 2018 giảm còn 3,48%; giải quyết việc làm cho trên 14 nghìn lao động đạt 11,8% kế hoạch; xóa và sửa chữa nhà tre tạm bợ cho trên 694 căn; hỗ trợ nhà ở cho 951 hộ nghèo giúp các hộ có chỗ ở ổn....Điển hình như gia đình anh Mai Vênh, đồng bào dân tộc Khơme, ngụ ấp Hòa Tân, xã Hòa Bình Thạnh. Trước đây gia đình anh từng là hộ nghèo của địa phương, sau khi tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế từ Nhà nước, anh Mai Vênh chăm chỉ chăn nuôi bò, vươn lên thoát nghèo. Anh chia sẻ “ngày xưa tôi có ba công ruộng, mần ruộng không hiệu quả gì. Tôi sang chăn nuôi bò, ngân hàng chính sách xã cho tôi vay 30 triệu, từ vốn vay tôi nuôi 6 con bò, một năm tôi bán được 60 triệu, gia đình cũng thấy ổn định cuộc sống”.

Cùng với việc hỗ trợ nguồn vốn sản xuất, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Châu Thành đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo nhà ở, tạo điều điện để đồng bào dân tộc thiểu số, an cư lạc nghiệp. Ngoài việc thực hiện tốt Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Huyện đã huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân cùng với nguồn vốn Nhà nước để hỗ trợ nhà ở cho bà con đồng bào dân tộc khó khăn. Đến nay, Huyện đã giải quyết cơ bản vấn đề nhà ở cho bà con, không còn cảnh nhà dột trước dột sau.

Xác định giáo dục là nền tảng cho sự phát triển, trong những năm qua Huyện luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục, phát triển cơ sở vật chất nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện, toàn huyện có 14/55 trường đạt chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, các chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đối với các dân tộc thiểu số được thực hiện thường xuyên như  chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập cho học sinh đồng bào dân tộc theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Riêng  năm học 2017 – 2018, Huyện đã trợ cấp cho trên 1225 con em đồng bào dân tộc thiểu số tiếp bước đến trường, với số tiền trên 625 triệu đồng.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc của địa phương được đảm bảo. Huyện đã thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế dành cho đồng bào dân tộc theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về hỗ trợ xã thuộc khu vực II có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020. Trong hai năm 2017, 2018, Huyện đã hỗ trợ trên 1 tỷ đồng cấp 2.738 thẻ bảo hiểm y tế nhằm giúp cho bà con đồng bào dân tộc giảm chi phí, tiếp cận các dịch vụ y tế trong điều trị và khám chữa bệnh. Huyện còn phối hợp các tổ chức nhân đạo khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân.

Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Huyện từng bước khôi phục và duy trì các lễ hội truyền thống của các dân tộc, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của đồng bào dân tộc được tổ chức thường xuyên như: tết Chol Chnam Thmay, lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer; Tết Roya, tháng chay Ramadan, ngày hội văn hóa thể thao dân tộc Chăm …từ đó, đã góp phần giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, dân tộc tại địa phương.

Một trong những nét nổi bật hôm nay của huyện Châu Thành qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của ban Chấp hành Trung ương khóa IX về “Công tác dân tộc” và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan tới đồng bào các dân tộc đó là: Công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, chú trọng đặc biệt. Từ năm 2014 đến nay, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng tăng lên, các tuyến đường từ huyện đến nông thôn được đầu tư nâng cấp và bê tông hóa tạo điều kiện giao thương mua bán phát triển kinh tế cho các xã trong huyện.

Có thể nói, với những thuận lợi về phát triển kinh tế - xã hội  và thực hiện tốt chính sách cho đồng bào các dân tộc, Huyện Châu Thành đã không ngừng phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Xuân Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118295