Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Long Điền B

(TGAG)- Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã thực sự phát huy tác dụng, khơi dậy nguồn nội lực từ lực lượng hội viên cựu chiến binh trên địa bàn xã Long Điền B, huyện Chợ Mới. Điển hình như phong trào thi đua phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Hội Cựu chiến binh (CCB) đã đoàn kết, gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu chiến binh; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và sinh hoạt của Hội.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: “Trong hoạt động, Hội đã lồng ghép hiệu quả phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và chương trình “xây dựng nông thôn mới” như: phối hợp với Mặt trận các đoàn thể, các ngành vận động nông dân tham gia các phong trào xây dựng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường, vận động nhân dân tham gia mua BHYT đạt 85%  phối hợp Công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tham gia cảm hóa giáo dục 3 đối tượng trong đó có 2 đối tượng thực hiện tốt hoàn lương; vận động nhân dân đóng góp gắn camera an ninh phủ khắp 8 ấp, tham gia tổ chức làm cột cờ thẳng tắp tạo vẻ mỹ quan cho địa phương; vận động nghĩa vụ quân sự, cũng như công tác vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, nhà nước”.

Để phong trào đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao, Hội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để hội viên có dịp trao đổi cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, Hội còn tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Hằng năm, Hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện mở các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp hội viên có kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt từ đó nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư tiền của, công sức, khai thác tiềm năng đất đai phát triển kinh tế, quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ  4 tỷ đồng cho 314 hộ vay, trong đó có 23 hộ là hội viên Cựu chiến binh vay với số tiền 526 triệu đồng. Từ nguồn vốn, nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, đến nay số hội viên  cận nghèo của Hội chỉ còn 4 hộ.

Hội còn đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mỗi hội viên Cựu chiến binh đều tích cực động viên người thân, gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các quy ước của địa phương, xây dựng gia đình văn hóa; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường…

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an, Quân sự xã tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên con em lên đường nhập ngũ, thành lập các Câu lạc bộ Cựu quân nhân để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ sau khi trở về với cuộc sống đời thường; giúp đỡ đối tượng vi phạm pháp luật, qua đó đã góp phần hoàn thành công tác quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, các hội viên CCB còn tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, giúp hội viên vay vốn để phát triển kinh tế và tạo việc làm. Đời sống các gia đình hội viên ngày càng được nâng lên, toàn xã có 98% gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa, 100% gia đình hội viên đạt gia đình hội viên CCB gương mẫu. Những đóng góp tích cực đó không chỉ góp phần xây dựng Hội vững mạnh mà còn chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” hàng năm đã xuất hiện các điển hình tiên tiến cá nhân gương mẫu, tập thể xuất sắc được cấp trên khen thưởng.

Với những cách làm cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương, Hội Cựu chiến binh xã Long Điền B đã khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc khơi dậy, thúc đẩy nhân dân địa phương cùng chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Thu Trang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091620