Truy cập hiện tại

Đang có 11 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng: Phát huy đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm

(TGAG)- Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đoàn kết nội bộ; nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII với những thành tựu rất quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu đại hội đề ra đều đạt và vượt.

Các cấp ủy chi, đảng bộ trong Khối đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực tham mưu, đề xuất và triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Sau kiểm điểm, từng chi, đảng bộ đã có sự chuyển biến khá tốt, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tình trạng thiếu dân chủ, mất đoàn kết nội bộ được cảnh báo, ngăn ngừa; công tác cán bộ từng bước được chấn chỉnh; phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và trách nhiệm người đứng đầu được củng cố và khắc phục.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, khắc phục dần những hạn chế, yếu kém về hình thức, phương pháp, nội dung truyền đạt. Việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Năm năm qua, toàn Đảng bộ có 61 tập thể, 339 cá nhân được khen thưởng.

Công tác đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt. Qua học tập trình độ chính trị của cán bộ được nâng lên, phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.671 đảng viên mới, 2.154 quần chúng ưu tú; cử 1.031 đồng chí học các lớp trung cấp, cao cấp, cử nhân chính trị; bồi dưỡng về nghiệp vụ cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 1.557 lượt cán bộ trong Khối.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng. Hiện Đảng bộ có 68 tổ chức cơ sở Đảng, giảm 06 so với nhiệm kỳ trước (do sắp xếp, sáp nhập). Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 1.320 đảng viên mới, tăng trên 1.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ là 3.800 đồng chí; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm đi vào nề nếp, bình quân hằng năm có 91,92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó hoàn thành xuất sắc 12,2%), 67% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều tiến bộ.

Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc các vụ việc phát sinh. Nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nơi có vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực... Năm năm qua, Đảng bộ có 102 đảng viên bị xử lý kỷ luật (giảm 26 so nhiệm kỳ trước) và 5 tổ chức Đảng; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối được các cấp ủy Đảng chủ động thẩm tra, xác minh, giải quyết đúng quy định.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo được Đảng ủy Khối thực hiện theo phương châm hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, tăng cường làm việc với cơ sở, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của tập thể cấp ủy; đồng thời phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách cụm chi, đảng bộ cơ sở để theo dõi, giúp đỡ và tham dự các cuộc họp lệ, qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để giải quyết kịp thời.

Hoạt động của các đoàn thể từng bước đi vào chiều sâu, mang lại kết quả tốt, nhất là các phong trào thi đua yêu nước, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và tham gia các hoạt động xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên; việc ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên tuy có chuyển biến, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý, đánh giá cán bộ ở một số cấp ủy chưa thật sự sâu sát; vai trò của một số ít ủy ban kiểm tra và cấp ủy cơ sở chưa được phát huy đúng mức, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành của một số sở, ngành, các cơ quan chức năng đối với các đơn vị trực thuộc còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra sai phạm ở lĩnh vực tài chính; việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm...

Phát huy có hiệu quả những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phát huy đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh”, Đảng bộ Khối Dân Chính Đảng quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, giải pháp đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp./.

LÂM QUỐC VIỆT
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16671545