Truy cập hiện tại

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang qua 30 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội”

(TUAG)- Qua 30 năm, bên cạnh thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường văn hóa quân đội. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ...
 

Cán bộ, chiến sĩ văn nghệ sau giờ canh gác

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang thành lập ngày 17/6/1976, quản lý đoạn biên giới dài gần 100 km, phụ trách địa bàn 18 xã, phường, thị trấn biên giới, có 4 dân tộc (Kinh, Hoa, Chăm, Khmer ) và 8 tôn giáo (Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo, Thiên chúa, Tin lành, Bửu sơn kỳ hương, Tứ ân hiếu nghĩa, Hồi giáo, Cao đài). Tình hình biên giới ổn định; kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương đạt được nhiều thành tựu, đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên, tuy nhiên vẫn còn gặp không ít khó khăn, hàng năm do bị ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh… Cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở được xây dựng cơ bản, nơi làm việc, ăn, ở của bộ đội ngày càng nề nếp, chính quy, xanh, sạch đẹp; công tác quản lý đoạn biên giới dài, địa bàn rộng, các đồn, trạm phân tán; một số cán bộ, chiến sĩ nhận thức cuộc vận động còn hạn chế.

Quán triệt Chỉ thị số 143/CT ngày 12/5/1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trực tiếp là Cục Chính trị BĐBP,  Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị; xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện trong toàn đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh; rèn luyện nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn hóa, chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp, phong cách quân nhân, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị… góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã ban hành các quy chế, quy định nhằm xây dựng, rèn luyện CBCS theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam, mang phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong tình hình mới: Xây dựng quy ước ứng xử văn hóa trong BĐBP tỉnh An Giang, phát động cuộc vận động CBCS không hút thuốc lá, không uống rượu bia trong giờ làm việc; Bộ Chỉ huy đã ban hành Quy định 1643/QĐ-BCH ngày 06/7/2018 về việc cấm hút thuốc, uống rượu bia và chấp hành một số quy định trong làm việc, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh; phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội cụ Hồ… Quá đó, giáo dục, rèn luyện CBCS phẩm chất chính trị tốt, bản lĩnh chính trị; có tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, hiệu quả; giao tiếp, ứng xử đúng chuẩn mực, phong cách quân nhân, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị; ứng xử có văn hóa, đoàn kết tốt nội bộ, đoàn kết quân dân. Từ đó, tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật của toàn đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ vi phạm kỷ luật hàng năm dưới 0,2%.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đảm bảo đầy đủ các chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội (theo Thông tư 24/2009/TT-BQP ngày 27/5/2009; Thông tư 104/2014/TT-BQP ngày 13/8/2014; Thông tư 138/2020/TT-BQP ngày 10/11/2020 của Bộ Quốc phòng quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội nhân dân Việt Nam). Đơn vị đã mua sắm, tiếp nhận, cấp phát các thiết văn hóa cần thiết kịp thời đáp ứng nhu đầu văn hóa tinh thần cho bộ đội; đến nay cơ quan Bộ Chỉ huy có 01 phòng truyền thống, 01 thư viện (với hơn 4.000 đầu sách các loại, hàng năm luân chuyển 1.500 quyển sách từ Thư viện tỉnh An Giang)

 
Việc đọc sách, báo được duy trì thường xuyên tại tác cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Nhân kỷ niệm các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng của đất nước, Đảng, quân đội, lực lượng, địa phương, các cơ quan, đơn vị tổ chức hơn 2.550 buổi giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ, tọa đàm, chiếu phim tài liệu… có hơn 102.450 lượt CBCS tham gia, thật sự tạo sân chơi lành mạnh cho CBCS sinh hoạt, giao lưu, học tập, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Duy trì hàng tuần các chế độ sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu long, bóng bàn… với các đơn vị trên khu vực biên giới, đơn vị kết nghĩa, địa phương, đã tổ chức hơn 7.135 lượt trận, thu hút đông đảo CBCS tham gia. Tổ chức và tham gia các đợt hội thi, hội thao thể dục - thể thao cấp tỉnh và tham gia cấp Bộ Tư lệnh đạt nhiều giải cao.
 
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, giáo dục ý thức cảnh giác đấu tranh, ngăn chặn văn hoá xấu độc và tệ nạn xã hội thẩm lậu vào đơn vị và địa bàn, thông qua nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục, diễn đàn,  sinh hoạt, tọa đàm, thi tìm hiểu, tổ chức đối thoại dân chủ theo định kỳ tháng, quí để nắm bắt những vấn đề mới phát sinh ngoài xã hội để định hướng tư tưởng, giáo dục, bồi dưỡng thẩm mỹ, đấu tranh phê phán văn hoá lạc hậu, trái với truyền thống dân tộc và những thói hư, tật xấu, lối sống thấp hèn, vô kỷ luật. Qua đó, làm cho CBCS, công nhân viên quốc phòng và Nhân dân biên giới nhận thức sâu sắc âm mưu phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, tự hào về dân tộc, quân đội, lực lượng và đơn vị, chủ động trước mọi diễn biến tình hình, không để bị động bất ngờ; kịp thời phát hiện, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và các phần tử bất mãn ở địa bàn chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.

Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên khu vực biên giới, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đồn biên phòng, tiểu đoàn đạt chuẩn cơ quan văn hóa hàng năm theo quy định của địa phương, đồng thời phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tham gia xây dựng xã văn hóa, khóm, ấp văn hóa; xây dựng đồn biên phòng gắn với khóm, ấp biên giới trở thành điểm sáng văn hóa trên biên giới.


Các chi đoàn thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên thanh niên trong đơn vị

Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang tổ chức 04 kỳ Liên hoan tiếng hát từ biên giới thu hút đông đảo CBCS và người dân dự xem. Đồng thời các đồn biên phòng thường xuyên phối hợp với ngành văn hóa cấp huyện, xã tổ chức hơn 1.460 buổi giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử… tại các khóm ấp văn hóa, điểm sáng văn hóa trên biên giới; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân trên khu vực biên giới. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo mở, dạy 153 lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; tổng số 2.599 học sinh; vận động 1.832 học sinh bỏ học trở lại trường lớp. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 62 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 500.000 đồng/em/tháng; nhận nuôi 05 cháu học sinh nghèo mô côi theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”; đồng thời các cơ quan, đơn vị đã vận động tặng tập, sách, viết, đồng phục, khăn quàng đỏ… cho học sinh nghèo trên địa bàn, với số tiền hơn gần 01 tỉ đồng.

Qua 30 năm thực hiện Cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, CBCS an tâm tư tưởng công tác, lạc quan, phấn khởi vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tham gia cùng địa phương chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân trên khu vực biên giới, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.  

Thanh Long
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31430136