Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Tân Châu tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế

(TUAG)- Trong năm 2021, Thị ủy, UBND thị xã Tân Châu đã tích cực chỉ đạo nhiều giải pháp thiết thực, trọng tâm trong thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội", trong đó, tập trung tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư ngân sách Nhà nước, tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế thị xã.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Tân Đông 1 (xã Tân Thạnh)

Đề ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Trước thực tế đó, thị xã Tân Châu xác định, phải thúc đẩy tăng trưởng dựa vào các trụ cột chính như: đẩy mạnh đầu tư công (qua việc nâng tỷ lệ giải ngân ở các tháng còn lại của năm 2021 và những năm tiếp theo) tạo đà tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu, khai thông luồng hàng hóa xuất khẩu từ nội địa sang các quốc gia trong khu vực ASEAN; đẩy mạnh kết nối du lịch nội địa với du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước, kể cả du lịch nước ngoài - khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng khoa học - kỹ thuật nói chung, công nghệ cao nói riêng, để tạo ra sản phẩm chất lượng, uy tín, có thương hiệu nhằm nâng cao thu nhập nông dân. Thị xã Tân Châu sẽ tiếp tục mời gọi đầu tư doanh nghiệp trong và ngoài nước về xây dựng nhà máy, vùng nguyên liệu; xây dựng kho bãi phục vụ cho chế biến nông sản xuất khẩu…

Để thực hiện tốt "mục tiêu kép", thị xã đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cùng nhiều giải pháp thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn và tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thực hiện dự án cầu Châu Đốc; kè Châu Phong; xây dựng tuyến đường liên kết vùng (đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP. Châu Đốc), kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp (thuộc tuyến N1); nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 953 và triển khai san lấp kênh Vĩnh An (đoạn từ Long Phú đến cống Phú Vĩnh) từng bước tạo ra hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối với bên ngoài để thu hút đầu tư vào địa bàn.


Lễ khánh thành Nhà Thiếu nhi và Thư viện thị xã

Bên cạnh, UBND thị xã đã lập kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 với 117 công trình, tổng nhu cầu vốn trên 1.180 tỷ đồng, trong đó: ngân sách trung ương trên 175 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 475 tỷ đồng, ngân sách thị xã trên 535 tỷ đồng, vốn khác (nhân dân đóng góp): trên 7 tỷ 500 triệu đồng. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm chuyển tiếp từ năm 2020 sang 2021 và các công trình thuộc danh mục vốn 2021. Chuẩn bị đầu tư các công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các công trình chuẩn bị đầu tư tại 05 xã nông thôn mới. Cụ thể là, đầu tư xây dựng các tuyến phố văn minh, xây dựng các thiết chế văn hóa như nhà thi đấu đa năng, nhà thiếu nhi, thư viện thị xã để đảm bảo đạt các tiêu chí đô thị loại III. Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công đường dẫn Cầu Tân An, Cầu Kênh Đào, Kênh tưới Bắc Nam kênh Vĩnh An và 37 danh mục công trình gồm các lĩnh vực: giáo dục, văn hóa, trụ sở làm việc, y tế tại 05 xã nông thôn mới.

Về công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, thị xã đã hoàn thiện quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Vĩnh Xương mở rộng; đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư Long Hưng mở rộng, phường Long Châu. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2035 để đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn (cửa hàng xăng dầu Nam Sông Hậu, tuyến quốc lộ 80B); Đồng thời, tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng các hẻm trong đô thị thị xã đến năm 2025, đến nay các phường đã triển khai thi công hoàn thành 10 hẻm, còn lại các hẻm khác đang tiếp tục vận động thực hiện.

Để từng bước hoàn thành theo tiến độ đề ra, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn được lãnh đạo thị xã đặc biệt quan tâm. UBND thị xã thường xuyên có các buổi làm việc với các ban, ngành thị xã, chủ đầu tư về tiến độ dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm đảm bảo nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ đúng mục đích, tập trung, thực hiện theo đúng mục tiêu tăng trưởng của thị xã; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các ban, ngành, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong các khâu lập thủ tục, hồ sơ, triển khai kịp thời các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo các chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh.

Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Theo dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp trong những tháng cuối năm 2021, thị xã phải tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định. Theo đó, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, UBND thị xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án lớn, dự án quan trọng, chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch, nhất là vai trò của chủ đầu tư trong việc thực hiện giải ngân kế hoạch vốn, tập trung giải quyết những vướng mắc khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo an toàn vừa thi công, vừa phòng chống dịch.


Nâng cấp lộ giao thông nội đồng

Bên cạnh đó, thị xã quan tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn phục hồi kinh tế; tiến độ thi công các công trình, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các công trình phục vụ y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tập trung công tác thẩm định và phê duyệt các hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng theo phân cấp; Hoàn thành công tác lập hồ sơ, thủ tục đăng ký danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định. Thực hiện đầy đủ các bước hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu dự án san lấp Kênh Vĩnh An giai đoạn 2 gắn với chỉnh trang đô thị. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất thực hiện dự án cầu Châu Đốc; kè Châu Phong; xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối với tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp (thuộc tuyến N1). Quan tâm theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ việc đầu tư xây dựng nâng cấp các hẻm của 03 phường Long Thạnh, Long Hưng và Long Châu. Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với cây xanh, hệ thống chiếu sáng, chỉnh trang đô thị. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã. Tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào các dự án trên địa bàn thị xã

Để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong điều kiện thích nghi với tình hình mới hiện nay. Rất cần sự quyết liệt của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong quản lý, điều hành giám sát công trình thi công, cũng như thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, gắn với việc chỉ đạo kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng, để từ đó tạo động lực thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và hoàn thành tốt nhiệm vụ "mục tiêu kép" theo kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26109833