Truy cập hiện tại

Đang có 167 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

(TUAG)- Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 ở mức cao nhất. Qua đó, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng cơ sở đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy Đảng cơ sở trong các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời, tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn và trẻ mồ côi; tích cực phòng, chống dịch COVID-19.


Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, mô hình tổ chức có sự thay đổi nhưng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối luôn nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên và người lao động trong các tổ chức Đảng thuộc loại hình doanh nghiệp luôn thống nhất ý chí, hành động, thi đua lao động sản xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đơn vị và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp…

Công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy và sắp xếp tổ chức Đảng được quan tâm thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng hoạt động các tổ chức Đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát không ngừng được mở rộng về nội dung, tăng dần về số lượng, nhất là giám sát chuyên đề. Qua đó, giúp các cấp ủy Đảng, cán bộ chủ chốt nhìn nhận những ưu, khuyết điểm và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo Đoàn Khối và các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời, phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cấp ủy Đảng các cấp trong Đảng bộ Khối thường xuyên quan tâm, theo dõi, nắm tình hình dư luận xã hội và có giải pháp lãnh đạo về tư tưởng trong nội bộ, nhất là công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từng tổ chức cơ sở Đảng và mỗi đảng viên thật sự vững mạnh. Các cấp ủy Đảng tiếp tục phối hợp với ban lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” ở mức cao nhất.


Trao tặng kinh phí hỗ trợ ngành y tế tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trong đó, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; thành lập tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch tại các cơ quan, doanh nghiệp để kịp thời quản lý, phát hiện, truy vết khi có dịch bệnh. Ngoài ra, tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội gắn với khuyến khích ý chí tự lực vươn lên của người dân. Đẩy mạnh thực hiện kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; kịp thời nắm tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động để có biện pháp giải quyết kịp thời. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm chú trọng sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới đảm bảo chất lượng; chú trọng thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…

TRUNG HIẾU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26142051