Truy cập hiện tại

Đang có 143 khách và không thành viên đang online

Sơ kết hoạt động liên kết Văn học nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 6 tháng đầu năm 2019

(TGAG)- Ngày 5/7/2019, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang (Hội trực năm 2019) tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình liên kết giữa các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019. Đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã đến dự.Từ đầu năm đến nay, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm”. Các Hội VHNT trong cả nước nói chung và khu vực ĐBSCL nói riêng đã tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ để đẩy mạnh hoạt động sáng tạo góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về các giá trị chân, thiện, mỹ trong các tầng lớp nhân dân; phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Qua đó, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Đồng Tháp đăng cai Cuộc thi Truyện ngắn khu vực ĐBSCL năm 2019; Hội VHNT tỉnh Hậu Giang đăng cai Liên hoan Ảnh khu vực ĐBSCL lần thứ 34 năm 2019; Hội VHNT tỉnh Tiền Giang đăng cai Cuộc thi sáng tác Ca cổ khu vực ĐBSCL năm 2019; Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Long An đăng cai Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII (ĐBSCL) lần thứ 24 năm 2019; Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu đăng cai Trại sáng tác Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL năm 2019; Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh An Giang đăng cai Hội trực năm 2019 và xuất bản Tuyển tập Mỹ thuật khu vực ĐBSCL năm 2018 – 2019; Hội VHNT tỉnh Cà Mau đăng cai xuất bản Tuyển tập Ca khúc khu vực ĐBSCL năm 2018 - 2019.

Các hoạt động VHNT trong khu vực ĐBSCL luôn được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương. Các Hội đăng cai tổ chức các hoạt động đã phối hợp tốt với các Hội chuyên ngành Trung ương và các Hội VHNT trong khu vực, thể hiện trách nhiệm trong các hoạt động liên kết, được các văn nghệ sĩ trong khu vực nhiệt tình hưởng ứng. Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam hỗ trợ kinh phí từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi để các Hội trong khu vực tổ chức tốt các hoạt động. Anh, chị, em văn nghệ sĩ và lực lượng hội viên trong khu vực ổn định tư tưởng, tích cực sáng tác tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, kinh phí hoạt động của các Hội trong khu vực còn nhiều khó khăn, ngân sách cấp chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động do điều kiện kinh tế của từng địa phương làm ảnh hưởng đến hoạt động của các Hội. Việc đăng cai tổ chức các hoạt động liên kết tuy có nhiều cố gắng, nhưng còn gặp không ít khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất nên các hoạt động liên kết lớn như  mỹ thuật, nhiếp ảnh các Hội rất ngại đăng cai tổ chức. Hội viên chuyên ngành trung ương ở một số địa phương  còn ít, nên thiếu lực lượng nồng cốt để thúc đẩy phong trào sáng tác của các hội viên địa phương. Một số Hội gặp khó khăn về biên chế và kinh phí do Đề án sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự, làm ảnh hưởng đến các hoạt động.

Hội nghị đã thống nhất đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 và chương trình đăng cai các cuộc thi cuộc các chuyên ngành năm 2020 của các Hội trong khu vực./

Võ Quốc Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16671728