Truy cập hiện tại

Đang có 65 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên kiểm tra công tác Văn hóa và Thông tin về lĩnh vực quảng cáo và âm thanh gây tiếng ồn năm 2019

(TGAG)- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tịnh Biên vừa thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra về lĩnh vực quảng cáo và âm thanh gây tiếng ồn năm 2019 tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Từ ngày 24/6 đến ngày 04/7/2019, Đoàn công tác thực hiện việc kiểm tra, khảo sát thực tế tại các xã, thị trấn với các nội dung gồm: Công tác triển khai thực hiện 2 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Văn hóa trong giao ước thi đua về việc giao thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, cụ thể là quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo và âm thanh gây tiếng ồn; Kiểm tra việc thực hiện 19 tiêu chí xếp hạng thi đua ngành Văn hóa và Thông tin với các tiêu chí như: Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về việc thực hiện quảng cáo, hoạt động trò chơi thiếu nhi, việc sử dụng văn bản điện tử phục vụ công tác chuyên môn v.v.; Hướng dẫn củng cố hồ sơ minh chứng phục vụ công tác thi đua; Khảo sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành Văn hóa và Thông tin, những thuận lợi khó khăn và các đề xuất, kiến nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tịnh Biên đề nghị các địa phương đẩy mạnh thực hiện nội dung cốt lõi chính là công tác vận động, tuyên truyền trong bà con nhân dân để cùng hỗ trợ, chung tay trong công tác tháo dở, xóa bỏ các quảng cáo sai quy định gây mất cảnh quan, cũng như hoạt động gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Song song đó, địa phương phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông qua hoạt động, nhằm khảo sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trong lĩnh vực văn hóa và thông tin, đồng thời tạo điều kiện để công chức văn hóa các xã, thị trấn có dịp khảo sát, học tập kinh nghiệm, được trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn việc củng cố hồ sơ minh chứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.        

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19079899