Truy cập hiện tại

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

Phú Tân: Tăng cường quản lý, thiết lập trật tự các hoạt động dịch vụ cho thuê âm thanh

(TGAG)- Những năm gần đây, hoạt động văn hóa có bước phát triển về nhiều mặt. Văn hóa dân tộc được chú trọng bảo tồn và phát huy, các loại hình văn hóa truyền thống khôi phục, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao về văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, gần đây ở hầu hết tiệc cưới, hỏi... thông qua dịch vụ cho thuê âm thanh mở nhạc hát hò, tiếng ồn quá lớn; không đảm bảo giờ giấc, an ninh trật tự an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Đây là vấn đề gây nhiều bức xúc đang được xã hội quan tâm. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo môi trường xã hội lành mạnh, tăng cường quản lý thiết lập trật tự hoạt động dịch vụ cho thuê âm thanh trên địa bàn.

Theo đó, Ủy Ban nhân dân huyện vừa yêu cầu Thủ trưởng các ngành huyện, UBND xã, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống tệ nạn xã hội; lĩnh vực bảo vệ môi trường đặc biệt quản lý tốt các hoạt động cho thuê âm thanh trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật; thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ chính trị về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; khi tổ chức đám phải đảm bảo âm thanh, giờ giấc, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở cho thuê âm thanh trong việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh; Tuyên truyền, vận động nhắc nhở về giờ giấc hoạt động, cường độ âm thanh, tránh ảnh hưởng đến xung quanh, cộng đồng.

Đồng thời, vận động rộng rãi các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia thực hiện tốt Quy ước cộng đồng, chấp hành các quy định của pháp luật, tham gia đấu tranh, lên án các hành vi sai trái, không phù hợp với truyền thống đạo đức của dân tộc. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm, đúng theo các Nghị định của Chính phủ như Nghị định 158; 167; 185…

Tin:  Văn Hải
   


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22515052