Truy cập hiện tại

Đang có 28 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới biểu dương, tôn vinh 36 gia đình hạnh phúc tiêu biểu

(TUAG)- Sáng 26/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Liên hoan gia đình hạnh phúc tiêu biểu cấp huyện lần thứ II năm 2023.    Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang; Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Chợ Mới Trần Minh Dững; cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã đến dự.


Tại liên hoan đã biểu dương, tôn vinh 36 hộ gia đình hạnh phúc tiêu biểu, đại diện cho 331 hộ gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2023 của 18 xã, thị trấn. Đây là những gia đình xuất sắc trên các lĩnh vực làm kinh tế giỏi, chăm lo nuôi dạy con cái, hiếu thuận với cha mẹ, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực...

Đồng thời, nghe các gia đình chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng trong xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”… tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó kêu gọi, nâng cao nhận thức của mọi người, mọi nhà về giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trong gia đình Việt Nam.


Phát biểu tại liên hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Chợ Mới Trần Minh Dững mong muốn lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác gia đình. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, nhận thức đúng và đầy đủ về công tác gia đình trong tình hình mới. Thường xuyên phát huy vai trò của người đứng đầu  ở các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nề nếp. ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết thương yêu nhau. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình đảm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đề nghị các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh, đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; các nguy cơ tiềm ẩn tác động đến gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình. Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.Đồng thời, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại. Nâng cao hiệu quả tính thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu; nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
HẠNH CHÂU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35183077