Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022

(TUAG)- Ngày 08/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2022, với sự tham dự của 156 học viên là cán bộ công tác gia đình và công chức văn hóa – xã hội các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh An Giang.
 

Đại biểu tham dự

Theo đó, hội nghị tập huấn sẽ triển khai các nội dung: Hướng dẫn lập hồ sơ minh chứng xã văn hóa nông thôn mới theo Thông tư 17 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn biểu mẫu đăng ký hộ gia đình văn hóa; kỹ năng lưu trữ hồ sơ của Phong trào “TDĐKXDĐSVH” theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.  
 

Về nội dung tập huấn công tác gia đình, sẽ triển khai các văn bản: Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030; hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng điều hành sinh hoạt của các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và phòng, chống bạo lực gia đình…

Qua đó, góp phần trang bị kiến thức về xét tặng và nâng chất các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh An Giang, các kỹ năng cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác gia đình và phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên toàn tỉnh.

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29314266