Truy cập hiện tại

Đang có 247 khách và không thành viên đang online

Tân Trung, huyện Phú Tân tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(TGAG)- Sáng ngày 01/9, Ủy ban nhân dân xã Tân Trung, huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Ấn - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện.
    
Qua 15 năm triển khai thực hiện Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và xây dựng nông thôn luôn được người dân xã Tân Trung đồng tình hưởng ứng, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ngày càng thắt chặt, khối đại đoàn kết được phát huy, từ đó số hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá ngày một tăng dần theo từng năm. Nếu như năm 2004 chỉ có 1.815 hộ gia đình văn hóa thì đến cuối năm 2014 toàn xã có 2.781 hộ gia đình văn hoá đạt 94,3%; các ấp văn hóa cũng ngày càng tăng, năm 2004 có 01 ấp văn hóa đến cuối năm 2014 có 4/5 đạt ấp văn hóa, các cơ quan đều đạt cơ quan văn hóa… Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ khá và hộ giàu ngày càng tăng; số hộ nghèo giảm còn 2,51%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm, tăng 2,4 lần. Môi trường cảnh quan tại khu dân cư, cơ quan sạch đẹp, văn minh. Các hủ tục, tập quán lạc hậu và tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi và xóa bỏ…

Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho mọi người hiểu được ý nghĩa, nội dung của phong trào, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống tương thân, tương ái của mọi thành viên trong xã hội, coi việc xây dựng gia đình văn hóa là một việc làm chung của toàn xã hội…


Nhân dịp này, có 07 cá nhân và 01 tập thể đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào và cuộc vận động./.

Nguyễn Thắng – Lê Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22558626