Truy cập hiện tại

Đang có 52 khách và không thành viên đang online

Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu!

(TGAG)- Ngày 14-5-1966, nói chuyện với lớp huấn luyện đảng viên mới, tổ chức tại Hà Nội, Bác Hồ khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Chính vì thế Đảng ta luôn quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Từ số lượng rất ít lúc mới thành lập, đến Cách mạng Tháng Tám, Đảng có năm ngàn đảng viên và hiện nay đã tăng lên gần 5 triệu. Điều quan trọng là phần lớn đều giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc trên tinh thần: “ Kỷ luật một vài người để cứu muôn người!”. Giống như người làm vườn: “… chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt"; thậm chí “nếu phải giết đi một con sâu mà cứu được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo”… Trong những năm gần đây, Đảng đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên hàng vạn đảng viên, trong đó xóa tên do vi phạm 38.519 người, khai trừ 12.499 người; hai năm qua, đã kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và hàng nghìn đảng viên, số cán bộ cấp cao vi phạm kỷ luật bị xử lý lên hơn 60 người-một con số chưa từng có! Nó càng khẳng định tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng.

Đi ngược lại xu thế tích cực nói trên, một số trang mạng xã hội lại xuất hiện các bài viết kiểu như “Đảng chưa tan nhưng đã rã”… Đây là sự xuyên tạc thô bạo, nhằm gây hoang mang trong xã hội. Nguy hiểm hơn, nó trực tiếp cản trở cuộc đấu tranh chống suy thoái đang ở giai đoạn rất quyết liệt.

Ban Bí thư nhận xét: Công tác kết nạp đảng viên trong những năm gần đây có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt… Những khuyết điểm, yếu kém đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Nhằm khắc phục tình trạng “hữu danh vô thực”, thực hiện đúng phương châm “Thà ít mà tốt”. Ban Bí thư đã ra Chỉ thị, trong đó, yêu cầu phải: “Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên”, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; tăng cường hơn nửa công tác quản lý, giáo dục đảng viên; cấp ủy đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ.Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình, phê bình và nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ…

Bác Hồ nhận định: “Đảng ta là một đảng cách mạng, một đảng vì dân, vì nước. Song Đảng có rất đông đảng viên. Phần đông cố nhiên đã hiểu biết vì dân, vì nước mà vào Đảng. Nhưng cũng có phần vì lẽ khác mà theo vào Đảng”. Vì thế, Trung ương yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Bởi như Bác dạy: “Đảng viên và cán bộ cũng là người. Ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song đã hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu. Vì tính xấu của một người thường chỉ có hại cho người đó; còn tính xấu của một đảng viên, một cán bộ, sẽ có hại đến Đảng, có hại đến nhân dân”.

Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài nhằm góp phần đấu tranh đẩy lùi suy thoái; đấu tranh loại trừ các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch./.

Sự thật
------------------
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18497703