Truy cập hiện tại

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Phú Tân bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2018

(TGAG)- Sáng ngày 18/12/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp với các ban xây dựng Đảng huyện ủy tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I năm 2018.


Các học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị

Qua 30 ngày học tập, 37 học viên đã được trang bị 18 bài và một số chuyên đề cung cấp về những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin; những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; những kiến thức mới về kinh tế, xã hội, chính trị trong nước và quốc tế… Đồng thời, kết hợp phương châm lý luận đi đôi với thực tiễn thông qua dẫn chứng minh họa thực tế làm sáng tỏ vấn đề nội dung bài giảng đề cập.

Đa số các học viên tham gia học tập với tinh thần đoàn kết, tập trung cao, mạnh dạn trao đổi, bày tỏ quan điểm đối với các vấn đề thảo luận và có sự sáng tạo, phân tích đầy đủ sâu sắc trong các bài tốt nghiệp. Kết thúc khóa học 37 học viên được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị, trong đó có 04 học viên đạt loại xuất sắc, 28 học viên đạt loại khá, giỏi./.

Nguyễn Thắng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16135346