Truy cập hiện tại

Đang có 237 khách và không thành viên đang online

Phú Tân bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 76 ủy viên cơ sở năm 2022

(TUAG)- Sáng ngày 03/10, Trung tâm Chính trị Huyện ủy Phú Tân phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 76 học viên là cấp ủy viên của đảng bộ 18 xã, thị trấn và 06 đảng bộ ngành huyện năm 2022.Trong thời gian 06 ngày (3/10 đến ngày 10/10/2022), 76 học viên được bồi dưỡng một số nội dung về tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức và công tác dân vận; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và một số nội dung khác liên quan đến công tác Đảng, công tác chính trị…


Thông qua lớp học nhằm giúp cho các ủy viên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi, đảng bộ cơ sở, những vấn đề cơ bản, cấp thiết trong công tác đảng hiện nay. Qua đó vận dụng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vũng mạnh,...

Cao Thắng, Kiều Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35162505