Truy cập hiện tại

Đang có 102 khách và không thành viên đang online

Châu Thành: Bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

(TUAG)- Chiều ngày 01/7, Trung tâm Chính trị Huyện ủy Châu Thành tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022. Đến dự có đồng chí Bùi Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Đỗ Phước Thưng - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy.
 


Trong thời gian học tập từ ngày 26/6 - 01/7, các học viên đã được truyền đạt các nội dung cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam… giúp học viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa về Đảng và phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Bế giảng lớp học có 100% học viên chấp hành đúng nội quy học tập và hoàn thành tốt bài kiểm tra cuối khoá học./.

Như Ý
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211286