Truy cập hiện tại

Đang có 255 khách và không thành viên đang online

Trung tâm Chính trị thị xã Tân Châu mở Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”

(TUAG)- Trung tâm Chính trị thị xã Tân Châu vừa mở Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc”- đợt 2 năm 2022. Đến dự có ông Phó Gia Hùng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã.
 


Theo kế hoạch, lớp được tổ chức học tập trong 3 ngày. Tham gia lớp học có 50 học viên, được nghe các chuyên đề: Một số vấn đề chung về dân tộc và quan hệ dân tộc trên thế giới; Đặc điểm chủ yếu các dân tộc ở nước ta; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
 
Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay với những nội dung cơ bản, cần thiết, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên hiểu rõ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện chính sách dân tộc trong tình hình mới.

Minh Quý
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27162753