Truy cập hiện tại

Đang có 56 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021

(TUAG)- Ban Tổ chức Thị ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Tân Châu vừa tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021 cho 56 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở 23 chi, đảng bộ cơ sở, trong đó có 02 chi, đảng bộ trực thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn thị xã.

Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Phan Văn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí La Hồng Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã.  Trong 06 ngày thực học các học viên nghiên cứu 05 chuyên đề theo “Tài liệu Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Ngoài ra, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã còn tổ chức thông tin thêm 02 chuyên đề: Lược sử vùng đất Nam bộ và Lịch sử Đảng bộ An Giang, Lịch sử Đảng bộ thị xã Tân Châu.

Thông qua lớp học trang bị cho học viên lượng kiến thức cơ bản về quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về Đảng, về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiểu rõ hơn nội dung của Điều lệ Đảng, từ đó tạo động lực phấn đấu học tập, rèn luyện để xứng đáng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Phan Văn Hòa - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đề nghị học viên tham gia học tập đầy đủ chương trình lớp học, tích cực tham gia thảo luận, nghiêm túc trong kiểm tra, viết thu hoạch và không ngừng rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, thực hiện tốt các quy định về phòng dịch theo tinh thần Công văn số 72/UBND-KGVX, ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19./.

Tấn Thành
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19054037