Truy cập hiện tại

Đang có 80 khách và không thành viên đang online

Châu Thành khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

(TGAG)- Sáng ngày 8-7-2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 40 đảng viên mới vừa được kết nạp. Đến dự và phát biểu có đồng chí Hồ Hữu Tài - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.Trong thời gian khoảng 10 ngày (từ 8/7 - 17/7/2020), các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về xoay quanh về: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường Quốc phòng - an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Xây dựng đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

Thông qua các lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thanh Bạch
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091774