Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII)

(TUAG)- Trong 02 ngày 11 và 12/8/2022, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Hội nghị.
 

Đồng chí Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) 

Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên khối cơ quan đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày những nội dung cơ bản, các những điểm mới của các Nghị quyết bao gồm: chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; chuyên đề: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Văn Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhấn mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương là góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ủy đề nghị từng đảng viên, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ, chỉ huy các cấp vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết cho phù hợp với thực tế của từng cơ quan chuyên môn, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả từng nội dung của nghị quyết, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Thanh Long
Trưởng Ban Tuyên huấn,
Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34224101