Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về công tác cán bộ năm 2022

(TUAG)- Ngày 12/4/2022, Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về công tác cán bộ năm 2022. Đến dự có đồng chí Bùi Thiện Tâm - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.


Cụ thể, đã triển khai một số văn bản của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 9/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định 22-QĐ/TW; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 về hướng dẫn thực hiện Quy định 37-QĐ/TW…


Đồng thời, cũng triển khai một số văn bản mới về công tác tổ chức Đảng, như: Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Quy định 1547-QĐ/TU, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; Quy định 1555-QĐ/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 30/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ…

Triển khai Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; triển khai một số lưu ý trong quy trình thực hiện việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định số 01-QĐ/HU, ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên....

Minh Triều
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27127588