Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(TUAG)- Ngày 01/12/2021, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức Hội nghị triển khai những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và những kết luận, quy định của Trung ương cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu huyện và 15 điểm cầu xã, thị trấn.
 


Các đại biểu được nghe những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Quy định số 37 và 41 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 


Phát biểu tại buổi triển khai, đồng chí Phan Văn Sương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn khẳng định việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua đó yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cấp huyện, lãnh đạo các xã thị trấn tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương để vượt qua các khó khăn, thách thức, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19.

Châu Phong
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23273568