Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Châu Thành tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(TUAG)- Sáng ngày 02/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đinh Thị Việt Huỳnh - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì tại điểm cầu của huyện; tham dự có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc; các đồng chí cao niên tuổi Đảng và điểm cầu tại 13 xã, thị trấn.Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; triển khai 05 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cụ thể: Đề án về Xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025”, Đề án về “Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”, Đề án về “Phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, Đề án về “Ứng dựng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030”, Đề án về “Phát triển giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Châu Thành đề ra 15 chỉ tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: Phấn đấu giá trị so sánh 2020 cả nhiệm kỳ đạt trên 79.391 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người theo chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 đạt 70 đến 75 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5 đến 2%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 90%; xây dựng hoàn thành “Huyện nông thôn mới” vào năm 2025 và có 5 xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao”; phấn đấu vận động quỹ khuyến học - khuyến tài toàn huyện trên 15 tỷ đồng; phấn đấu các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 95% trở lên… Trong đó, xác định 3 khâu đột phá, cụ thể: Phát huy thế mạnh nông nghiệp, tập trung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; tăng cường chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội tạo động lực mới cho tăng trưởng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, gắn với phục vụ phát triển sản xuất và thương mại - dịch vụ, du lịch. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, đáp ứng yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu lao động và thị trường lao động chất lượng cao trong hội nhập quốc tế.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, các khâu đột phá và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Qua đó, từng ngành, từng đơn vị và các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trúc Phương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27058392