Truy cập hiện tại

Đang có 116 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn: Trưng cầu ý kiến những vấn đề bức xúc hiện nay trong nhân dân

(TGAG)- Nhằm nắm bắt dư luận trong xã hội về những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến lĩnh vực xã hội và hành chính công, ngày 01/10, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch, Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trưng cầu ý kiến những vấn đề bức xúc hiện nay trong nhân dân, có 100 cán bộ và người dân trên địa bàn xã tham dự.


Tại đây, Tổ khảo sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang  lấy ý kiến trực tiếp từ cán bộ xã và người dân địa phương thông qua phiếu trưng cầu ý kiến. Qua đó, 100 phiếu được phát để trưng cầu ý kiến, thu thập thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; Công tác cải cách hành chính, việc phát huy dân chủ cơ sở và công tác đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc tại địa bàn, đặc biệt là những vấn đề bức xúc hiện nay của người dân địa phương trên các mặt đời sống như: tệ nạn xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, tình hình trật tự an toàn giao thông, tinh thần thái độ phục vụ của bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ… việc thực hiện các chính sách an sinh, xã hội tại địa phương; kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã và những giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Thông qua việc điều tra xã hội học lần này, với những ý kiến, đề xuất, kiến nghị thu thập được nhằm kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về các vấn đề, sự kiện, được nhiều người quan tâm để phản ánh kịp thời, trung thực và đầy đủ những nét cơ bản nhất của đời sống xã hội; góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác điều hành của chính quyền trong thời gian tới.

Ngô Quyền
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19117901