Truy cập hiện tại

Đang có 76 khách và không thành viên đang online

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã An Nông phát huy tinh thần người trách nhiệm dân cử

(TGAG)- Ngày 21/12/2018, Hội đồng nhân dân xã An Nông tổ chức kỳ họp lần thứ bảy, khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021, để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát  triển kinh tế- xã hội năm 2018 và thảo luận biểu quyết mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.


Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, Hội đồng nhân dân xã đề ra 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa giáo dục, y tế và quốc phòng an ninh. Kết quả, thực hiện đạt và vượt 13 chỉ tiêu so với nghị quyết và 2 chỉ tiêu chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch là tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân và sản lượng lúa.  Đồng thời, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Văn Bá đã giải trình, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và thông tin thêm một số hạn chế, khó khăn, cũng như một số công trình, dự án sẽ triển khai vá thực hiện trong thời gian tới.

Bế mạc kỳ họp, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Nông Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị “Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các thành viên, các ngành, theo chức năng nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thông qua; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh doanh, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Song song đó, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cũng kêu gọi nhân dân, cán bộ trong xã tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nổ lực phấn đấu tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra”.


Cũng kỳ họp này, Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo nghị quyết số 85 của Quốc Hội; biểu quyết thống nhất 4 nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội, phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách; nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân xã năm 2019 và Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu đối với 9 đại biểu giữ chức vụ./.

Hữu Ngọc (An Nông)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16125682