Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

An Giang kiến nghị ban hành cơ chế, quy định thu phí người xả thải


(TGAG)- Để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tỉnh kiến nghị Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường; kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, cải tạo môi trường gắn với tăng trưởng xanh. Sớm triển khai mô hình quản lý lưu vực sông; hướng dẫn quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước… làm cơ sở để quản lý tài nguyên nước của tỉnh và liên vùng khu vực ĐBSCL. Ban hành cơ chế, quy định về việc thu phí từ người xả thải (rác thải sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng) theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.  Tăng cường các nguồn vốn từ Trung ương hoặc vốn ODA đầu tư kết cấu hạ tầng về xử lý môi trường tại An Giang, đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải (đô thị, sản xuất nông nghiệp - thủy sản, công nghiệp, y tế, cụm tuyến dân cư); hệ thống quan trắc liên tục tự động (kiểm soát nước, không khí, xâm nhập mặn) tại các điểm nhạy cảm, đặc biệt là các điểm xuyên biên giới cho tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành xử lý triệt để 3 cơ sở, 2 bãi rác và 1 bệnh viện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý 6/38 khu điểm ô nhiễm môi trường khu vực công ích, 20/59 cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường; đưa vào sử dụng 53/53 lò hỏa táng cho các chùa Khmer; 100% dự án, nhà máy đang hoạt động lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường.


HẠNH CHÂU

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16658306