Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Đài Truyền thanh Tân Châu cầu nối giữa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong thị xã

(TGAG)- Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, Chính quyền, là tiếng nói của Nhân dân thị xã. Những năm qua, Đài đã không ngừng đổi mới nội dung, kết cấu chương trình theo hướng phát thanh hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trong tình hình mới, được người dân thị xã quan tâm. Đặc biệt, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài thường xuyên bám sát cơ sở, thực hiện nhiều thể loại tuyên truyền thực tế, tương tác hai chiều, phong phú, hấp dẫn mang hơi thở cuộc sống.

 
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu đã không ngừng đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền theo hướng phát thanh hiện đại, cũng như hình thức truyền tải, nhằm thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhiệm vụ chính trị của thị xã.

Để tạo điểm nhấn trong việc tuyên truyền các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài không ngừng tham mưu lãnh đạo đổi mới nội dung và hình thức chương trình phù hợp thực tiễn và thu hút bạn nghe đài; luôn chủ động bám sát địa bàn để thực hiện tin, bài phản ánh các sự kiện, sự việc, vấn đề diễn ra trên địa bàn thị xã; ngoài ra còn phân công một số phóng viên chủ lực đảm nhận thực hiện tốt các chuyên mục, tiết mục phụ trách. Đặc biệt, đài thường xuyên mở các chuyên mục cao điểm chào mừng, từ năm 2010 đến nay Đài đã mở thêm 15 chuyên mục, tiết mục phản ánh các hoạt động của Đảng, Nhà nước, tập trung vào lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, chủ quyền biên giới. Điển hình đầu năm 2017, Đài đã thực hiện thêm 5 tiết mục, chuyên mục như: Tiết mục “Tân Châu ngày mới”; Tiết mục “260 năm hình thành vùng đất Tân Châu”; Chuyên mục “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiết mục “Toàn dân ĐKXDĐSVH” và Câu chuyện pháp luật. Xây dựng 6 chương trình đặc biệt mừng xuân mới với nhiều nội dung trọng tâm, quan trọng, góp phần đưa tiếng nói của Đảng đến người dân thông suốt, đáp ứng nhu cầu bạn nghe đài.

Chỉ tính riêng kết quả 6 tháng đầu năm 2017, Đài đã phát sóng được: 4.059 tin (trong đó, có 299 tin thu thanh 60 giây), 280 bài, 229 phóng sự (trong đó, có 50 phóng sự hiện trường), 204 phỏng vấn, 35 tọa đàm (trong đó, có 4 tọa đàm từ 40 - 50 phút), 29  câu chuyện truyền thanh, 9 câu chuyện pháp luật; 168 chuyên mục, 36 tiết mục. Cộng tác Đài phát thanh - truyền hình An Giang: 242 tin hình, trên 15 phóng sự hình và cộng tác nhiều tin, bài với các Chuyên trang thông tin điện tử, các cơ quan báo chí cấp trên.

Đội ngũ phóng viên, Biên tập viên, Phát thanh viên không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, mạnh dạn khai thác đề tài, tích cực tham gia thực hiện nhiều thể loại mới như: Tọa đàm, Câu chuyên truyền thanh, phóng sự hiện trường… Chất lượng tin, bài ngày càng sát thực, thu hút; nội dung chương trình chính xác, đảm bảo tính thời sự với mục tiêu: “nhanh, đúng, trúng, hay”. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây đội ngũ phóng viên của Đài đã có trên 3.000 tin, 1.000 bài, phóng sự phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử cộng tác và được các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương sử dụng, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tân Châu đến mọi miền đất nước. Nhiều tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh của Đài thị xã tham gia các cuộc thi do ngành chuyên môn cấp trên tổ chức đạt giải cao.

Với những kết quả đạt được của đội ngũ phóng viên, Biên tập viên, Phát thanh viên thực hiện trong những năm qua, đã thực sự đưa chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh thị xã lên một tầm cao mới. Đặc biệt đảm bảo tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền tại thị xã, được người dân đón nhận, theo dõi và có nhiều đóng góp để chương trình của đài ngày càng phong phú hơn. Đặc biệt, lãnh đạo đơn vị luôn kịp thời chỉ đạo thực hiện chế độ bảo trì và hỗ trợ sửa chữa hệ thống truyền thanh cơ sở đảm bảo hoạt động liên tục và nâng tỷ lệ phủ sóng truyền thanh trên toàn thị xã lên trên 97,5% địa bàn dân cư.


Thực tập nghiệp vụ tại Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu

Trong thời gian tới cùng với yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền tại thị xã, Đài Truyền thanh thị xã tiếp tục đổi mới chương trình phát thanh theo hướng phát thanh hiện đại. Duy trì các Chuyên mục, Tiết mục có nội dung sát thực và xây dựng nhiều tiết mục, chuyên mục gắn với đời sống và hoạt động của Đảng, chính quyền các cấp. Nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết bị, đảm bảo hoạt động ổn định đưa tiếng nói của Đài truyền thanh thị xã đến với tất cả các địa bàn dân cư.

Từng phóng viên, biên tập phải tự đổi mới, cập nhật thông tin, tích lũy kinh nghiệm, năng động, sáng tạo hoàn thiện bản thân, đổi mới phong cách làm việc; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức, hình thức tuyên truyền theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tham gia thực hiện nội dung chương trình phải đảm bảo thông tin nhanh, đầy đủ, chính xác; đa dạng hoá các loại hình tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, chú trọng hoàn thiện và nâng chất các thể loại phóng sự hiện trường, câu chuyện truyền thanh, tọa đàm…công tác biên tập, sản xuất chương trình đảm bảo chặt chẽ nội dung, phong phú, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng và thực hiện mục tiêu phát triển truyền thanh địa phương hiện đại, hấp dẫn. Việc cải tiến nội dung thông tin tập trung trước nhất vào việc lựa chọn thông tin đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương, yêu cầu của bạn nghe đài, đặc điểm văn hóa, đời sống của nhân dân. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin, cần quan tâm hơn nội dung thông tin phải gắn với từng nhiệm vụ, đối tượng tiếp nhận cụ thể, nhằm tạo được hiệu ứng thông tin cao; cập nhật thường xuyên quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoạt động của các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền.

Thường xuyên quan tâm cải tiến quy trình sản xuất chương trình. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ truyền thanh hiện đại vào sản xuất chương trình hàng ngày theo hướng phóng viên phản ánh trực tiếp tại hiện trường; tạo sự tương tác với người dân, thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp, để cán bộ, người dân cùng tham gia vào chương trình...

Bài, ảnh: Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23274305