Truy cập hiện tại

Đang có 709 khách và không thành viên đang online

Tân Châu: Kết quả công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019

(TGAG)- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu và các ngành trong khối Khoa giáo của thị xã đã bám sát chức năng, nhiệm vụ triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.


Đội ngũ Y - Bác sĩ thị xã Tân Châu khám bệnh miễn phí cho đồng bào Chăm xã Châu Phong

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo thị xã với các ngành trong khối có những đổi mới và hiệu quả. Nổi bật như: Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và THPT quốc gia năm 2019; đẩy mạnh kiểm tra tu sửa trường lớp, nâng cao chất lượng giảng dạy, tổng kết năm học. Ngành Y tế quan tâm nâng cao chất lượng khám và điều trị tại bệnh viện, việc xây dựng tác phong y đức của người thầy thuốc; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng; theo dõi, giám sát phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, HIV/AIDS, dịch tả lợn heo Châu Phi. Ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền, triển khai đồng bộ chính sách, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, để người dân nâng cao nhận thức tham gia bảo hiểm y tế,…

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu tiếp tục chỉ đạo các ngành trong khối khoa giáo thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo gắn với việc thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, của tỉnh, thị xã và địa phương; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc nảy sinh; tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo giải quyết kịp thời khi có vụ, việc xảy ra, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28099493