Truy cập hiện tại

Đang có 129 khách và không thành viên đang online

Trước ngày 1-1-2019: Cán bộ hưu trí, người có công đến Phòng khám Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh nhận thẻ Bảo hiểm y tế

(TGAG)- Từ ngày 1-1-2019, Phòng khám Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chuyển giao về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang quản lý. Do đó để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được kịp thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã in cấp đổi thẻ BHYT có hạn dùng từ ngày 1-1-2019 (không thu hồi lại thẻ BHYT cũ).

Người có thẻ BHYT là cán bộ hưu trí, người có công có nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đến Phòng khám Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để nhận thẻ BHYT trước ngày 1-1-2019 (trừ trường hợp cán bộ hưu trí đang nhận lương hưu tại BHXH cấp huyện). Sau ngày 1-1-2019 đến Khoa Nội A trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để nhận thẻ BHYT.

Xin thông báo!

H.C
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28181935