Truy cập hiện tại

Đang có 263 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khuyến học ở xã Nhơn Mỹ

(TGAG)- Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới do ông Cao Phước Đông, nguyên là Hiệu trưởng 1 trường tiểu học trong xã đã nghỉ hưu, làm Chủ tịch Hội từ năm 2009. Trong 2 năm 2009, 2010, ông Đông đã xây dựng được 7 chi hội khuyến học dòng họ.
Khi tiếp nhận Đề án 01/ĐA-HKH, ngày 13/9/2011 của Hội Khuyến học tỉnh, ông Cao Phước Đông đã tiến hành tham mưu với Đảng ủy xã thành lập 11 chi hội Khuyến học ở 11 ấp.

Đồng chí Bí thư chi bộ ấp kiêm nhiệm Chi hội trưởng khuyến học ấp, Chi hội phó là Phó ban ấp phụ trách Trưởng ban công tác Mặt trận, Thư ký kiêm Thủ quỹ là Chi hội trưởng Phụ nữ ấp hoặc Bí thư chi đoàn Thanh niên ấp. Để có nội dung công tác, Hội Khuyến học xã giao chỉ tiêu mỗi Chi hội khuyến học ấp có nhiệm vụ vận động nhân dân, mạnh thường quân trong ấp đóng góp gây quỹ khuyến học từ  2 đến 3 triệu đồng một năm, nộp cho quỹ Hội Khuyến học xã, sau đó Hội Khuyến học xã sẽ cấp học bổng lại cho học sinh các ấp. Mỗi ấp còn vận động mạnh thường quân bảo trợ 1-2 học sinh con em hộ nghèo trong ấp, mức bảo trợ mỗi học sinh là 100.000 đồng/tháng. Kết quả là tất cả các ấp đều đạt chỉ tiêu vận động và đã bảo trợ được 11 học sinh nghèo. Ngoài ra, Bí thư chi bộ ấp kiêm Chi hội trưởng khuyến học ấp kết hợp Ban Thường vụ Hội Khuyến học xã vận động thành lập thêm 12 Chi hội khuyến học dòng họ. Đến nay, trong toàn xã đã có 19 Chi hội khuyến học dòng họ.

Từ năm 2012, ông Cao Phước Đông còn xây dựng thêm 5 Chi hội khuyến học ở 5 trường học (1 trường THCS, 3 trường tiểu học, 1 trường mẫu giáo), 3 Chi hội khuyến học gắn với cơ sở thờ tự (Ban Trị sự PGHH xã, Giáo xứ Nhơn Mỹ, Đình thần Nhơn An), 1 Chi hội khuyến học Doanh nghiệp Nguyễn Thành Thu, 2 Chi hội khuyến học tổ tự quản (Tổ 13+14, Tổ 16+17 ấp Nhơn Lợi), 8 Ban khuyến học của các ban ngành, đoàn thể xã (UBMTTQ, Trạm y tế, Công an, Xã đội, Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn TNCS, Hội Cựu chiến binh).

Như vậy, hiện nay Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ có 41 Chi hội khuyến học, 8 Ban khuyến học, với 1.656 hội viên (cấp được 1.606 thẻ hội viên), thu hội phí được 27.344.000 đồng.

Năm 2014, Hội Khuyến học xã cùng 11 Chi hội khuyến học ấp và UBMTTQ Việt Nam xã vận động được 34.735.000 đồng để thực hiện quà “tiếp bước đến trường” cho tất cả học sinh con em hộ nghèo và cận nghèo của xã... tất cả các Chi hội khuyến học dòng họ, Chi hội khuyến học doanh nghiệp, tôn giáo trong xã đều có hoạt động khuyến học, khuyến tài, đều có vận động gây quỹ, tổ chức lễ tổng kết và phát thưởng vào cuối năm học, cấp giấy khen, quà tặng cho học sinh khá, giỏi, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trong dòng họ, trong doanh nghiệp, trong tôn giáo của xã...

Tiêu biểu là Chi hội khuyến học doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Thành Thu chi cho hoạt động khuyến học của Chi hội năm 2014 là 35.000.000 đồng. Chi hội khuyến học dòng họ Nguyễn Trọng Nhâm chi cho hoạt động khuyến học dòng họ 25.000.000 đồng từ nguồn đóng góp của các gia đình. Chi hội khuyến học dòng họ Lương Văn Cù chi khen thưởng học sinh trong dòng họ khoảng 6 triệu đồng, cấp học bổng cho 1 sinh viên hộ nghèo, mồ côi 2 triệu đồng/năm và còn tồn quỹ trên 18 triệu đồng. Chi hội khuyến học Ban Trị sự PGHH xã cấp học bổng cho học sinh THCS, học sinh THPT vào các ngày lễ trọng của Đạo (18/5 âl, 15/7 âl, 25/11 âl) năm 2014 với số tiền là 13,5 triệu đồng. Chi hội khuyến học Ban Tế tự đình Nhơn An cấp học bổng cho 10 học sinh THCS nghèo hiếu học, 10 bộ đồng phục cho học sinh THCS nghèo, bảo trợ cho 5 em học sinh nghèo mỗi tháng 100.000 đồng (một năm 900.000 đồng/học sinh) với tổng số tiền là 9 triệu đồng. Chi hội khuyến học giáo xứ Nhơn Mỹ chi khen thưởng học sinh khá giỏi và bảo trợ cho 10 học sinh con em hộ nghèo (mỗi tháng từ 100.000 đến 200.000 đồng) với tổng số tiền là hơn 25 triệu... Tổng số tiền quỹ khuyến học của 19 Chi hội khuyến học dòng họ và các Chi hội doanh nghiệp, tôn giáo, tổ tự quản là 157.790.000 đồng.

Các Chi hội khuyến học trường học kết hợp Hội Cha mẹ học sinh từng trường vận động quỹ khuyến học đạt kết quả như sau:
- Chi hội khuyến học Trường THCS Nhơn Mỹ: 56.100.000 đồng.
- Chi hội khuyến học Trường Tiểu học A Nhơn Mỹ: 66.800.000 đồng.
- Chi hội khuyến học Trường Tiểu học B Nhơn Mỹ: 44.065.000 đồng.
- Chi hội khuyến học Trường Tiểu học C Nhơn Mỹ: 61.678.000 đồng.
- Chi hội khuyến học Trường Mẫu giáo Nhơn Mỹ: 25.200.000 đồng.

Quỹ khuyến học thu được từ các Chi hội trường chi chủ yếu để hỗ trợ cho học sinh nghèo (cấp học bổng, trợ cấp đột xuất, bảo trợ thường xuyên, cặp vở, quần áo đồng phục...). Còn lại chi cho hỗ trợ tu sửa trường lớp, hỗ trợ hoạt động chuyên môn. Các Chi hội khuyến học trường học còn cùng 11 Chi hội khuyến học ấp vận động được 21 học sinh bỏ học trở lại lớp.

Riêng Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ cùng 11 chi hội ấp vận động thu được 163.795.000 đồng (trong đó có tồn quỹ năm 2013 chuyển sang 80.000.000 đồng). Ngoài ra, Hội khuyến học xã còn phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã và Hiệp hội doanh nghiệp xã vận động 13,5 triệu đồng để tổ chức lễ tuyên dương 48 học sinh đỗ đại học, cao đẳng, vinh danh 13 thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I và khen thưởng 13 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2014.

Tóm lại, nhờ quan tâm phát triển các chi hội dưới cơ sở hoạt động ở các góc độ khác nhau, hỗ trợ cho các chi hội dưới cơ sở hoạt động đều tay, hoạt động của Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ rất có hiệu quả. Tổng nguồn quỹ khuyến học thu được trong toàn xã là 610.228.000 đồng (trong đó 80.000.000 đồng có tồn quỹ năm 2013 chuyển sang). Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được khá đầy đủ, đều khắp góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, vận động được nhiều học sinh bỏ học trở lại trường... Với đà này, chắc chắn năm 2015 Hội Khuyến học xã Nhơn Mỹ sẽ thực hiện được mục tiêu “không còn học sinh bỏ học vì nghèo”.

Đặng Hoài Dũng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26145793