Truy cập hiện tại

Đang có 87 khách và không thành viên đang online

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017

(TGAG)- Sáng nay 18/8, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017.
 
 

Năm 2016, công tác phối hợp với các ngành đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, BHXH tỉnh đã ký kết phối hợp với 27 đơn vị (trong đó có 3 đơn vị phối hợp thực hiện theo Luật BHXH, BHYT). Toàn hệ thống BHXH tỉnh đã làm tốt và nâng cao chất lượng về vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự phối hợp tích cực của các sở, ban ngành đoàn thể trong triển khai và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Với vai trò, trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong việc thực hiện quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành đã mang lại hiệu quả về tuyên truyền, vận động giúp các chính sách về BHXH, BHYT từng bước đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người lao động nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ đó thúc đẩy phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng lên.

Năn 2017, công tác phối hợp tuyên truyền được ngành BHXH tiếp tục xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng, tăng độ bao phủ phấn đấu đến năm 2017 đạt tỷ lệ trên 76% dân số trong tỉnh tham gia BHYT. Tập trung thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn chính sách BHXH, BHYT.

       
  Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28168174