Truy cập hiện tại

Đang có 468 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn tuyên truyền “Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch” năm 2016

(TGAG)- Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành trong tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền “Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch” năm 2016, cho các đồng chí là lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ ngành; lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư, Đồn Biên phòng và đại diện các doanh nghiệp, nhà hàng trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe quán triệt 02 chuyên đề về Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/01/2013 của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang”; Thực trạng hoạt động du lịch An Giang và các giải pháp phát triển du lịch gắn với tiềm năng và lợi thế của du lịch An Giang. Trong đó, đi sâu phân tích về du lịch, xu hướng phát triển; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch An Giang giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lớp tập huấn nhằm phổ phiến, quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy; Quyết định của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh An Giang. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay; tạo sự đồng thuận nhất quán về quan điểm phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế động lực, để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển./.

Phước Hòa
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37479598