Truy cập hiện tại

Đang có 198 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới: Hội nghị chuyên đề về dân số và phát triển

(TUAG)- Sáng 09/8, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Mới phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về dân số và phát triển cho các vị chức sắc, chức việc trong tôn giáo năm 2022. Đến dự có đồng chí Trần Phước Lĩnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; BS. CK1 Võ Minh Tánh - Phó giám đốc TTYT huyện. Đại diện các ban ngành huyện, các vị chức sắc, chức việc trong tôn giáo và Trưởng, Phó Ban dân số kế hoạch hoá gia đình 18 xã, thị trấn.


Tại đây, đã thông tin về Tác động tích cực của việc thực hiện điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng và tầm ảnh hưởng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công tác chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi tại cộng đồng năm 2022. Quyết định số 2026, ngày 26 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc ban hành kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 và định hưởng đến năm 2030 của huyện Chợ Mới thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, dân số, cán bộ các hội, đoàn thể trong triển khai các hoạt động chăm sóc người cao tuổi; đổi mới công tác vận động, truyền thông ở cơ sở về việc điều chỉnh mức sinh phù hợp góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đạt và duy trì ổn định mức sinh thay thế của huyện./.

Kiều Tiên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35177468